Theme header background image
Licznik odwiedzin: 271762

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica – etap I Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Towarzystwo Przyjaciół Lasek LUKUS

  • Opublikowany przez admin 10-01-2014
  • Ostatnio modyfikowany przez 14-12-2018

 

Towarzystwo Przyjaciół Lasek LUKUS

Laski, ul. Kępińska 16
63-620 Trzcinica
woj. wielkopolskie


http://www.tpl-lukus.kepno.pl

email: tpl.lukus@op.pl

 

Towarzystwo LUKUS to lokalne stowarzyszenie działające na rzecz miejscowości LASKI w Gminie Trzcinica, pow. kępińskim. Stowarzyszenie powstało dnia 11.05.2004 roku i skupia grupę ludzi, których łączy chęć działania społecznego. Celem działania TPL LUKUS jest poznanie miejscowej przeszłości i tradycji regionalnej oraz wykorzystanie ich do  twórczego działania na rzecz lokalnej społeczności.