Theme header background image
Licznik odwiedzin: 431903

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Ochotnicza Straż Pożarna

  • Opublikowany przez admin 10-01-2014
  • Ostatnio modyfikowany przez 25-05-2022

Ochotnicza Straż Pożarna

W każdym z ośmiu sołectw znajdujących się w gminie Trzcinica znajduje się zespół wyjazdowy. OSP w Laskach oraz w Trzcinicy dysponują wozami bojowymi oraz samochodami transportowymi, natomiast  OSP Aniołka Pierwsza oraz OSP Piotrówka posiadają samochody transportowe.

Na terenie gminy Trzcinica istnieje 8 drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej, łącznie zrzeszającej ok 420 członków. Każda z jednostek działa prężnie o czym świadczą wyniki uzyskiwane na zawodach sportowych, uczestnictwo w zadaniach i akcjach ratowniczo – gaśniczych, troska o powierzone mienie w tym Domy Ludowe, prowadzenie drużyn młodzieżowych – dzięki, którym  nie ma luki  pokoleniowej, a także zapewniony jest udział w licznych imprezach kulturalnych organizowanych na terenie gminy.

Jednostki OSP Trzcinica i Laski  w 2008 roku uczestniczyły łącznie w 40  zdarzeniach.

W 2008 roku jednostki  OSP z terenu Gminy zostały wyposażone w  ubrania koszarowe za ogólna wartość  7318,80 zł. - otrzymały je jednostki: Aniołka Pierwsza, Piotrówka, Kuźnica Trzcińska. Zakupiono dwa komplety odzieży ochronnej dla pilarzy ( tj. dla OSP Laski i Trzcinica).  Został zakupiony sprzęt i wyposażenie przeciwpożarowe z dotacji  Urzędu Gminy dla OSP Trzcinica na kwotę 19.201 zł , z dotacji Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Poznaniu 4.130 zł. ,OSP Laski z dotacji Urzędu Gminy zakupiła sprzęt za kwotę 11 283 zł z dotacji ZW OSP RP w Poznaniu  za  kwotę   2620 zł.  Za środki te zakupiono  3 aparaty powietrzne ,  węże tłoczne, kominiarki niepalne, pasy strażackie bojowe, sygnalizatory bezruchu ubrania strażackie UPS, zatrzaski, buty specjalne strażackie.

W 2008 roku 20  członków MDP OSP tj. z Lasek  - 9, z Trzcinicy - 11 brało udział w obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych , który odbył sie w okresie od 23 czerwca do 02 lipca 2008 r. w Karkonoszach. Koszt obozu  wyniósł  10 200 zł  z tego obóz został sfinansowany  z dotacji organów samorządowych  - 5.590 zł, ze środków jednostek OSP – 2000 zł  oraz ze środków ZWZOSP RP w Poznaniu 2610 zł.

W roku 2008 na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z budżetu  Gminy Trzcinica została wykorzystana kwota 98 763,10 zł.

Dokonano zakupu dla OSP Trzcinica samochodu bojowego „MAN”  na który dotacja Gminy Trzcinica wynosiła 150.000 zł, a środki zewnetrzne to 270.000 zł.

Wóz bojowy OSP Trzcinica.

 

17 maja 2008 roku uroczyście poświecono nowy samochód strażacki – nabytek OSP W Trzcinicy, grotę św. Floriana przy remizie OSP oraz przekazany przez jednostkę OSP Trzcinica  jednostce OSP Aniołka samochód strażacki – Żuk.

 

Co roku na przełomie stycznia i lutego odbywają się w gminie zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych.
Tematem przewodnim spotkań jest podsumowanie działalności poszczególnych jednostek OSP za cały ok  Zarząd przedstawia sprawozdania z działalności statutowej, finansowej, oraz sprawozdania komisji rewizyjnych. Po otrzymaniu absolutorium przedstawiają plan działalności na cały rok. W zebraniach, oprócz członków poszczególnych jednostek OSP, sympatyków pożarnictwa biorą również udział przedstawiciele, władz samorządowych,  przedstawiciela Zarządu Gminnego OSP oraz  przedstawiciele  Państwowej Straży Pożarnej.