Theme header background image
Licznik odwiedzin: 313104

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica

  • Opublikowany przez admin 23-10-2018
  • Ostatnio modyfikowany przez 04-10-2019

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał pomoc finansową ze środków własnych w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. Wykonanie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica". Opracowany „Projekt” będzie stanowił podstawę do bardziej racjonalnej gospodarki ciepłem, energią elektryczną i paliwami gazowymi. Pozwoli ocenić aktualny stan i przewidywane zmiany w zapotrzebowaniu na ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe. Wpłynie to bezpośrednio na obniżenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawę stanu powietrza atmosferycznego, a przez to znacznie poprawi warunki życia mieszkańców gminy. Dodatkowo "Projekt" umożliwi racjonalizację użytkowania energii elektrycznej i cieplnej, co związane jest z wymiernymi korzyściami dla środowiska. Ponadto "Projekt" wskaże możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Pozwoli to również na: modernizację dotychczasowych źródeł oraz budowę nowych (w zakresie ciepła), zmniejszenie strat przesyłowych, instalację sprawniejszych urządzeń odbiorczych, likwidację lub zmniejszenie nielegalnych poborów energii (w zakresie energii elektrycznej) oraz rozbudowę dotychczasowej sieci (w zakresie gazu).