Theme header background image
Licznik odwiedzin: 271782

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica – etap I Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica

  • Opublikowany przez admin 31-03-2017
  • Ostatnio modyfikowany przez 11-12-2018

Gmina Trzcinica opracowała wniosek pn. „Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Operacja ma na celu stworzenie w 2017 roku obiektów rekreacyjno - sportowych, które zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia i sprzęt. Podjęte działania spowodują uatrakcyjnienie miejscowości: Laski, Pomiany, Teklin i Trzcinica w Gminie Trzcinica, które leżą w obszarze LGD "Wrota Wielkopolski".
Operacja obejmuje swoim zakresem utworzenie przy istniejących obiektach sportowych w Laskach (na terenie stadionu sportowego) i Trzcinicy (obok kompleksu boisk sportowych Orlik) nowych zespołów sportowo - rekreacyjnych obejmujących takie elementy jak: plac zabaw dla dzieci, elementy skate - parku oraz teren rekreacyjny dla matek i ich dzieci. Każdy z tych zespołów oświetlony będzie przy pomocy lamp fotowoltanicznych, a także wyposażony w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Natomiast w miejscowościach Pomiany i Teklin w 2017 roku, jako uzupełnienie istniejącej bazy sportowo - rekreacyjnej, wykonane zostaną nowe obiekty - wiaty grillowe dające możliwości integrowania społeczności lokalnej podczas różnego rodzaju spotkań i uroczystości okolicznościowych.