Theme header background image
Licznik odwiedzin: 431898

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Przebudowa dróg w miejscowości Trzcinica

  • Opublikowany przez admin 21-10-2021
  • Ostatnio modyfikowany przez 24-05-2022

Gmina Trzcinica otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg w m. Trzcinica” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przedmiot inwestycji obejmuje przebudowę dróg w m. Trzcinica o długości ok. 660 m i szerokości 4 m – ul. Polna, ul. Piaskowa, ul. Leśna i ul. Zacisze, w tym:
a) korytowanie pod konstrukcję jezdni, zjazdów i poboczy,
b) wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm,
c) wykonanie podbudowy z kamienia łamanego gr. 23 cm,
d) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm (warstwa ścieralna),
e) wykonanie zjazdów i poboczy z kamienia łamanego,
f) ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15 x 22 x100 cm na ławie betonowej
z oporem,
g) wykonanie utwardzonych zjazdów z kamienia łamanego.

Całkowita wartość projektu wynosi 706 006,96 zł, a kwota dofinansowania to 353 420,32 zł.