Theme header background image
Licznik odwiedzin: 431896

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Projekt - utworzenie pierwszego żłobka

  • Opublikowany przez admin 30-10-2019
  • Ostatnio modyfikowany przez 24-05-2022

Realizacja projektu żłobkowego w Gminie Trzcinica

Zapytanie ofertowe - rozeznanie rynku - II zakup środków czystości i środków higienicznych w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014–2020.

Ogłoszenie o kontynuacji naboru do projektu "żłobkowego" na rok szkolny 2020/21

Rozliczenie Programu Maluch + 2019 w Trzcinicy

Ogłoszenie o dodatkowym naborze do projektu żłobkowego

Żłobek w Gminie Trzcinica

Lista Zakwalifikowanych uczestników w ramach projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka”.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Żłobka w Trzcinicy w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka”.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Trzcinicy w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka”.

Zarządzenie oraz regulamin naboru na stanowiska pracy w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka”.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowiska - pomoc personelu projektu - w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka”.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowiska - opiekun dziecięcy - w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka”.

Uchwała Nr X/100/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Trzcinica oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie dziecka w żłobku

Uchwała Nr X/99/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr X/98/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekuna

Wniosek na funkcjonowanie żłobka