Theme header background image
Licznik odwiedzin: 297736

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

  • Opublikowany przez admin 28-03-2017
  • Ostatnio modyfikowany przez 17-06-2019

Aktualności - Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

Gmina Trzcinica przystąpiła do realizacji projektu pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy Trzcinica” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach wsparcia dla programów rewitalizacji gmin w perspektywie finansowej 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 45 060 zł przy dofinansowaniu w wysokości 90%, co stanowi 40 554 zł. Celem głównym Programu Rewitalizacji Gminy Trzcinica jest wzrost estetyki, atrakcyjności i funkcjonalności obszaru.
Na chwilę obecną określonych zostało kilka zadań priorytetowych, są to m.in. remont zespołu pałacowego w Pomianach, utworzenie mini sceny z miejscami widowiskowymi na bazie wieży widokowej. W ramach przygotowywanego programu przewidziano zebranie danych statystycznych i wykonanie niezbędnych analiz prowadzących do stworzenia wstępnego programu rewitalizacji. W ramach zadania przewidziano także wywiady grupowe, szkolenia pracowników Urzędu Gminy i spotkania konsultacyjne. Planowane zakończenie projektu to koniec października 2017 r.