Theme header background image
Licznik odwiedzin: 342703

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Kuźnica Trzcińska

  • Opublikowany przez admin 10-01-2014
  • Ostatnio modyfikowany przez 30-05-2020

 Podstawowe informacje.

Sołtys: Anna Bartkowiak, zam. Kuźnica Trzcińska

Prezes OSP: Zbigniew Hoja

Przewodnicząca KGW: Makiola Zofia

LZS Kuźnica Trzcińska: Łukasz Bartkowiak


Położenie.

Miejscowość Kuźnica Trzcińska leży w południowo – wschodniej części Gminy Trzcinica, od południowego wschodu graniczy z Gminą Wołczyn i z Gminą Byczyna w województwie opolskim. W skład sołectwa wchodzi integralna część Piła – Młyn.Odległość Kuźnicy Trzcińskiej do większych ośrodków wynosi:

   Kępno – 15 km,
   Kalisz – 78 km,
   Wrocław – 85 km.

Miejscowość jest oddalona o 3 km od Urzędu Gminy w Trzcinicy.


Dziedzictwo historyczne.

Powstanie Kuźnicy Trzcińskiej datuje się 1590 rok. Ziemie te należały pod dobra Trzcińskie, które nabyli Stogniewowie będący właścicielami wielu miejscowości na obszarze ziemi wieluńskiej. Na obszarze obecnego sołectwa rosła rozległa puszcza. Pod koniec XVI wieku Jan Trzciński będący znaczącym szlachcicem poczynił starania, aby stworzyć służebną wieś dla swych rozległych włości. Teren obecnej Kuźnicy Trzcińskiej okazał się idealnym miejscem, ze względu na:

- rzekę, która dostarczała potrzebnej wody,

- rozległą puszczę – drewno do wytopu rudy,

- znaczne pokłady rudy darniowej znajdujące się na pobliskich łąkach.

Silny rozwój miejscowości Kuźnica Trzcińska rozpoczął się od 1610 roku za sprawą Gabriela Trzcińskiego. Pobudowano równocześnie dwa młyny wodne – jeden w Kuźnicy Trzcińskiej, a drugi w Pile. Młyny te służyły ludziom ponad cztery wieki, aż do 1946 roku.

Kuźnica Trzcińska jako jedna z nielicznych w Polsce nie była wsią pańszczyźnianą, lecz miejscowością wolnych rzemieślników i robotników.

W 1858 roku w Kuźnicy Trzcińskiej tworzy się szkołę, do której chodziły dzieci z Kuźnicy, Pomian i Janówki. Szkoła służyła mieszkańcom do 2005 roku.

Kuźnica Trzcińska swój dzisiejszy piękny wygląd zawdzięcza swoim mieszkańcom, którzy w czynie społecznym zelektryfikowali wieś, zbudowali Dom Strażaka, wodociąg i kanalizację. Osiągnięcia Kuźnicy Trzcińskiej sprawiły, że poprzez zespołowe działanie stała się ona wsią postępową i nowoczesną.


Środowisko kulturowe, zabytki

Do obiektów środowiska kulturowego na terenie Kuźnicy Trzcińskiej należą:
-   Budynek młyna wybudowanego w XVII wieku, obecnie przekształcony na mieszkania w rękach    
    prywatnych,
-   Budynek poszkolny wybudowany w 1858 roku jako szkoła dwuklasowa; z mieszkaniem dla nauczyciela,
    obecnie w rękach prywatnych,
-   Kapliczka murowana z ok. 1910 roku.


Ludność.

Kuźnica Trzcińska na koniec października 2008 roku liczyła 214 mieszkańców. Struktura demograficzna jest stosunkowo zdrowa, z dużą ilością osób w wieku przedprodukcyjnym.


Przedsiębiorstwa.

Na terenie Kuźnicy Trzcińskiej istnieje 11 przedsiębiorstw, głównie handel, usługi i produkcja. .