Theme header background image
Licznik odwiedzin: 335339

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

kontakt

  • Opublikowany przez admin 10-01-2014
  • Ostatnio modyfikowany przez 04-04-2020


Herb Trzcinicy (format jpg)                                                    Flaga Gminy Trzcinica

Herb Trzcinicy (format cdr)
 

 

GMINA TRZCINICA


ul. Jana Pawła II 47

63-620 Trzcinica

tel. (62) 78 15 000

fax (62) 78 15 001Urząd czynny w godzinach:

pon. - pt. 7.30 - 15.30


Uwaga !!! Zmiana adresów poczty elektronicznej !!! Od dnia 1 stycznia 2016 r. adresy pocztowe w domenie trzcinica.nowoczesnagmina.pl przestają funkcjonować. Prosimy o przesyłanie korespondencji na adres: gmina@trzcinica.com.pl, lub inne adresy w domenie trzcinica.com.pl

gmina@trzcinica.com.pl


Biuletyn Informacji Publicznej:

http://trzcinica.nowoczesnagmina.plElektroniczna Skrzynka Podawcza:

Adres skrzynki: /UGTRZCINICA/SkrytkaESPFormularze elektroniczne na platformie EPUAP

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 2017 poz. 570) oraz Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 2018 poz. 180), maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, wynosi 5 megabajtów.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie przesyłki spełniające następujące wymagania:

    sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:
    Microsoft Word
    Rich Text Format (RTF)
    Arkusz Microsoft Excel   
    Joint Photographic Experts Group(JPEG)
    Portable Document Format(PDF)

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne), opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument, wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.


W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów – nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy w Trzcinicy i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.Wójt: mgr Grzegorz Hadzik


Przewodniczący Rady Gminy: mgr Zdzisław Mikołajczyk

Sekretarz: mgr Renata Ciemny

Skarbnik: mgr Grzegorz Baraniak