Theme header background image
Licznik odwiedzin: 437324

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Atany

  • Opublikowany przez admin 10-01-2014
  • Ostatnio modyfikowany przez 04-07-2022

Gminą partnerską Trzcinicy jest węgierska gmina Atany.

http://atany.hu

W dniach 17 do 21 czerwca 2010 r. w Gminie Trzcinica przebywała delegacja z zaprzyjaźnionej Gminy Atány w składzie: Gönczi Mihály, Ötwös Károly, Dányiné Szórád Ibolya, Tóthné Fuder Ella, Ollé Teresa.
Celem wizyty było zapoznanie się z walorami Naszej Gminy.
    Dzień 18 czerwca  poświęcony był prezentacji inwestycji w Laskach min. budowa kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie dróg. Następnie spotkanie w Zespole Szkół w Laskach, gdzie odbyła się prezentacja szkoły oraz biblioteki multimedialnej. Po tym podobna wizyta dotyczyła Zespołu Szkół w Trzcinicy i placu budowy nowego przedszkola.
Z okazji XX lecia Samorządu Terytorialnego miało miejsce spotkanie Wójta Grzegorza Hadzika, Delegacji Węgierskiej oraz Pracowników Urzędu Gminy w Trzcinicy, gdzie Wójt złożył gratulacje i podziękowania za wkład i zaangażowanie w pracę na rzecz społeczeństwa Gminy Trzcinica oraz społeczności lokalnej, życząc dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności w realizowaniu zamierzeń na następne lata.

Następnie Delegacja Węgierska obejrzała lokal wyborczy przygotowywany do Wyborów Prezydenckich.
Kolejnym punktem była Uroczysta Msza Święta z okazji XX - lecia Samorządu Terytorialnego Gminy Trzcinica którą odprawił Ks. Waldemar Gruszka, a następnie Uroczysta Sesja również z tej okazji na której uhonorowano 124 osoby zasłużone dla Gminy Trzcinica. Wręczenia pamiątkowych dyplomów dokonali Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk oraz Wójt Gminy Grzegorz Hadzik.
    Dnia 19 czerwca miał miejsce I Turniej Piłki Koszykowej Gminy Trzcinicy organizowany przez Zespół Szkół w Trzcinicy, gdzie Delegacja Węgierska  miała okazję obejrzeć zmagania koszykarzy w Turnieju. Kolejny punkt to pawilon sportowy w Trzcinicy po remoncie i prezentacja osiągnięć sportowych LZS w Trzcinicy w którym uczestniczyli działacze sportowi oraz Sołtys . Kolejne spotkanie odbyło się w miejscowości Piotrówka, gdzie pokazano Kościółek p.w Św. Antoniego, kapliczkę,  Dom Ludowy po remoncie oraz pokaz rękodzieła i twórczości regionalnej Pani Ireny Perlitius. W tym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji oraz Sołtys Piotrówki Leszek Gawiński.
Kolejny punkt to Kamień Kultury Łużyckej w Laskach tutaj historię przedstawił Pan Florian Piasecki.

W tym dniu kolejną atrakcją był pokaz straży w miejscowościach Laski, Trzcinica oraz Piotrówka. Dzień zakończył się strażackim spotkaniem z Zarządami i działaczami OSP z terenu Gminy Trzcinica.


    20 czerwca Delegacja Węgierska zwiedziła Jasną Górę w Częstochowie oraz Zamek
w Olsztynie koło Częstochowy. Tutaj Delegacji Węgierskiej przewodniczył  Sekretarz Pan Romuald Trzepizur.
    W dniu 21 czerwca Delegacja Węgierska zakończyła pobyt w Gminie Trzcinica po krótkim spotkaniu z przedstawicielami samorządu lokalnego.

Wizyta na kępińskim rynku.

 

 

 

W dniach od 3 września do 7 września 2009 r. w Gminie Trzcinica przebywała delegacja zaprzyjaźnionej węgierskiej Gminy Atany w składzie: Ötwös Károly, Dányiné Szórád Imre, Kövesdi Zoltánné oraz Ollé  Teresa. Celem wizyty było zapoznanie się z walorami gospodarczymi w tym szczególnie rolnictwa w Gminie Trzcinica.
     Dzień 4 września poświęcony był na zwiedzenie Kępna. Pierwsza wizyta to starostwo Powiatowe w Kępnie i spotkanie ze Starostą Jerzym Trzmielem, Wicestarostą Zenonem Kasprzakiem i Sekretarzem Marianem Lorencem. Omówiono funkcjonowanie obu samorządów, roli i różnic w funkcjonowaniu oraz kompetencjach. Goście obejrzeli salę sesyjną oraz siedzibę starostwa.
Kolejna wizyta to spotkanie w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie. Tutaj prezes Adam Hofman przekazał informację na temat funkcjonowania spółdzielczej bankowości w tym obsługi samorządów i ludności z obszarów wiejskich.
Po tym goście zwiedzili trzy obiekty zabytkowe związane z przeszłością i teraźniejszością Kępna, a więc kościół pod wezwaniem Świętego Marcina w Kępnie, kościół Ewangelicko - Augsburski, a następnie budynek i teren zabytkowej synagogi. Ten ostatni obiekt oraz jego historię i całej dzielnicy szczegółowo omówił Pan Mirosław Łapa.
Kolejnym punktem była wizyta w redakcji Tygodnika Kępińskiego i funkcjonowanie lokalnych mediów na terenie powiatu kępińskiego. Na zakończenie wizyty goście zwiedzili remontowany Rynek w Kępnie oraz Ratusz. Tutaj spotkali się z Burmistrzem Piotrem Psikusem oraz  Wiceburmistrzem Jolantą Jędrecką.
Szczegółowo zostały omówione kompetencje samorządu gminnego w tym ewidencji ludności i zasad jego finansowania.Całość budynku zrobiła duże wrażenie na gościach, zaciekawiły ich też wszystkie informacje przekazywane przez pracownika UMiG w Kępnie Pana Roberta Kaczora.
W tym dniu obejrzano także Zakład Produkcyjny "Meble – Laski'" gdzie informacji udzielił Pan Jan Bartkowiak.
        W sobotę 5 września delegacja zwiedziła gospodarstwo rekreacyjne Państwa Haliny i Józefa Kołodziejów. Spore zainteresowanie wzbudziła hodowla koni. Dyskutowano o warunkach funkcjonowania rolnictwa w obu krajach jak też o praktycznych aspektach w tym cenach zbóż, nawozów.

 

Kolejnym punktem było zwiedzenie Arboretum i Izby Edukacyjnej w Laskach, tutaj wielu ciekawych i cennych informacji udzielił Pan Piotr Kijak. Soczysta zieleń oraz dorodność wielu okazów roślin zrobiła na gościach duże wrażenie. Na zakończenie pobytu w Sołectwie Laski goście spotkali sie z Sołtysem Zygmuntem Podejmą, który omówił zasady funkcjonowania jednostki organizacyjnej jakim jest sołectwo.Wysłuchano też kilku utworów muzycznych w wykonaniu Agnieszki Podejmy. Z dużym zaintereowaniem goście zwiedzili gospodarstwo rolne Małgorzaty i Romana Bryjów w tym szczególnie nowe maszyny i hodowlę trzody chlewnej.

W związku z podsumowaniem konkursu na "Najpiękniejszy Ogród" zostały udostępnione do zwiedzenia ogrody państwa Marii i Jerzego Grycmanów z Trzcinicy oraz Krystyny i Franciszka Skibów z Ignacówki Pierwszej.

W miejscowości Ignacówka Trzecia pokazano gospodarstwo państwa Anny i Krzysztofa Parzonków nastawione na produkcję bydła, a także przydomową oczyszczalnię ścieków. W drodze powrotnej obejrzano przygotowania do niedzielnych dożynek w Trzcinicy.
Obejrzano również bogatą kolekcję eksponatów ornitologicznych i innych u Pana Pawła Kaczmarka, który dodatkowo wraz z synem Jakubem zaprezentowali kilka utworów na rogu i trąbce.
     Niedziela 6 września to udział w dożynkach Powiatowo- Gminnych i imprezach na boisku sportowym w Trzcinicy.

 

W dniach 22-25 sierpnia 2008 r. w gminie Trzcinica przebywała delegacja z węgierskiej gminy Atany.

Głównym celem czteroosobowej delegacji węgierskiej był udział w gminnych dożynkach w Pomianach. W składzie węgierskich gości znaleźli się

burmistrz Miahaly Gonczi i zastępca burmistrza Karoly Otvos  a także radni: Karolyne Orban i Karoly Vegh.

Gmina Trzcinica przygotowała gościom bogaty program mający na celu poznanie gminy oraz jej zakładów pracy, organizacji i mieszkańców w celu zawiązania ściślejszej współpracy. W sobotę w towarzystwie Wójta Gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika oraz sekretarza Romualda Trzepizura goście z Węgier zwiedzili m.in. zamek i drewniany kościół w Laskach, fabrykę mebli „Meble Laski”, zakład produkcji opakowań „Jan-Mar”, kościół w Trzcinicy i ogrody ks. dziekana F. Skubiszaka a także boisko LZS Trzcinica, a następnie zwiedzili gospodarstwo radnej Anny Bartkowiak w Kuźnicy Trzcińskiej. Wieczorem natomiast goście z Atany spotkali się z radnymi, sołtysami, przedstawicielami władz gminnych OSP i pracownikami Urzędu w „Maciejówce” w Zgorzelcu.

Niedzielny dzień w całości wypełniony był udziałem w dożynkach gminnych w Pomianach.

 

Węgrzy wyrazili wdzięczność za serdeczną gościnę oraz podziw nad wspaniałą organizacją dożynek a także zapewnili o dalszej wymianie młodzieży i innych grup z gminy Trzcinica.

W czasie od 4 do 10 lipca 2008 roku, gdy w gminie Trzcinica gościła delegacja młodzieży węgierskiej, dziesiątka dziewcząt wraz z dwoma opiekunkami panią Danutą Wieczorek i panią Magdaleną Wypych przebywała w zaprzyjaźnionej gminie Atany na Węgrzech. Dziewczęta, które pojechały to wyróżniające się najwyższą średnią ocen uczennice Zespołu Szkół w Trzcinicy i w Laskach.

Dziewczyny miały zapewniony bogaty program pobytu, wśród którego znalazło się zwiedzanie zabytków i instytucji w miejscowości Atany; pobyt w gospodarstwie agroturystycznym, gdzie zwiedzały okolicę i panoramę gór Parad.

W kolejnym dniu pobytu zorganizowano wycieczkę do aquaparku w Tiszaujavaros, gdzie wszyscy zażywali kąpieli w basenach i źródłach geotermalnych.

Ponadto dziewczyny uczestniczyły w festiwalu folkloru węgierskiego, weselu węgierskim jak i koncercie rockowym. Odwiedziły także miejsca spotkań młodzieży takie jak np. „Jaskinia Grzechu”, gdzie odbyła sie wspólna zabawa z młodzieżą węgierską zakończona ogniskiem.

Młodzieży zaplanowano też wycieczki całodniowe do miast Heves gdzie zobaczyły fermy strusi, owiec, fabrykę gofrów oraz spotkały się ze strażakami Zawodowej Straży Pożarnej w Heves. Kolejną punktem wycieczki było miasto Eger jedno z najstarszych miast na Węgrzech, dziewczyny zwiedziły Bazylikę z 1836 roku, zamek, kościół św. Antoniego, a także skorzystały z zakupów w centrum handlowym Plaza.

Na zakończenie pobytu, zorganizowano uroczysta kolację, podczas której każdy z uczestników otrzymał kilka pamiątek i upominków. Całość zakończyła się dyskoteką. Następnego dnia młodzież  powróciła do kraju.

Młodzież pod kierownictwem pani Magdaleny Wypych złożyła podziękowania dla opiekunów, pani tłumacz oraz Burmistrza gminy Atany za gościnność i serdeczność w czasie całego pobytu. Podobnie w ciepłych słowach podziękowano Wójtowi Gminy Trzcinica Grzegorzowi Hadzik i pracownikom Urzędu za zorganizowanie wymiany.

Koordynatorami dwustronnej wymiany były Bożena Henczyca i Ewelina Pieles.

Dziesięcioosobowa grupa polskiej młodzieży w dniu 3 lipca 2008 roku wyjechała wraz z dwiema opiekunkami do zaprzyjaźnionej Gminy Węgierskiej Atany, skąd w dniu następnym do Gminy Trzcinica przyjechało wraz z tłumaczem i dwiema opiekunkami również dziesięciu młodych ludzi z Węgier. Goście zakwaterowani zostali w Bursie w Laskach. Program wymiany obejmował zwiedzanie zabytków Naszej Gminy, wyjazd do ZOO do Wrocławia, oraz pobyt w Kobylej Górze.

W sobotę Węgrzy zwiedzili Kościół Parafialny w Trzcinicy, zespół Pałacowo – Parkowy w Laskach, Kościół w Wodzicznej. Popołudniu w Zespole Szkół w Laskach zorganizowany został Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej z udziałem polskiej młodzieży. Nasi siatkarze i siatkarki popisali się wspaniałą grą i w bardzo wyrównanym meczu pokonali Węgrów. Cała impreza przebiegała w bardzo miłej atmosferze i zakończyła się wspólnym ogniskiem.

W niedziele Nasi goście wybrali się do Wrocławia, gdzie odwiedzili Ogród Zoologiczny, Stary Rynek, Uniwersytet oraz Galerie.

Poniedziałek rozpoczął się od zwiedzenia Zespołu Szkół w Trzcinicy, Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Straży. Spotkanie ze strażakami i jazda  samochodami strażackimi przysporzyło gościom najwięcej wrażeń. Kolejnym punktem dnia był wyjazd do Kobylej Góry. Po drodze młodzież  spotkała się ze Starostą Kępińskim Jerzym Trzmielem i zwiedziła Starostwo a także Ratusz.

Dzień zakończono w Kobylej Górze plażowaniem i grillowaniem w Stanicy Harcerskiej.

W ostatnim dniu pobytu w Naszej Gminie, zaplanowano dla Węgrów wyjazd do Aqua Parku do Krotoszyna. Wieczorem odbyła się pożegnalna kolacja, w której udział wzięli Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk, Sekretarz Gminy Romuald Trzepizur oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Zofia Kwaśniak, Bronisław Zataj.

Wójt Gminy Grzegorz Hadzik podsumował wymianę, wyraził duże zadowolenie z organizacji pobytu, podziękował również Bożenie Henczyca i Ewelinie Pieles za organizację i opiekę nad gośćmi z Gminy Atany. Każdy gość otrzymał pamiątkowy  kubek z herbem Gminy Trzcinica, foldery promocyjne, tradycyjne polskie słodycze oraz płytę ze zdjęciami z pobytu w Gminie Trzcinica.

W środę wczesnym rankiem goście węgierscy opuścili Naszą Gminę, a w dniu następnym młodzież z Naszej Gminy powróciła do kraju.