Theme header background image
Licznik odwiedzin: 431893

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Budowa strefy aktywności

  • Opublikowany przez admin 30-07-2019
  • Ostatnio modyfikowany przez 24-05-2022

Gmina Trzcinica opracowała wniosek pn. „Budowa strefy aktywności (street workout) w m. Trzcinica”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach operacji powstanie 1 nowy obiekt infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Trzcinica (obok kompleksu boisk sportowych Orlik oraz placu zabaw) – na terenie działania LGD Wrota Wielkopolski.

Street workout polega na wykorzystaniu elementów takich jak drabinki, drążki do podciągania, poręcze, uchwyty itp. do ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę (aktywność fizyczna polegająca na treningu siłowym opartym na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała).

Zadanie obejmuje budowę otwartej strefy aktywności w formie siłowni zewnętrznej typu street workout (5 urządzeń) wraz z małą architekturą towarzyszącą (stół do gry w szachy, stół do gier planszowych). W zakres prac wchodzi również montaż ogrodzenia, ławek, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, lamp solarnych oraz nasadzenie iglaków. Planowana infrastruktura wykorzystywana będzie głównie przez młodzież (w zakresie urządzeń do street workoutu) oraz przez całe rodziny (w zakresie architektury towarzyszącej).