Theme header background image
Licznik odwiedzin: 431894

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

V Gminny Bieg Uliczny im. Janusza Smiatacza o puchar Wójta Gminy Trzcinica

IV Gminny Bieg Uliczny im. Janusza Smiatacza o puchar Wójta Gminy Trzcinica

III Gminny Bieg Uliczny im. Janusza Smiatacza o puchar Wójta Gminy Trzcinica

II Gminny Bieg Uliczny im. Janusza Smiatacza o puchar Wójta Gminy Trzcinica

I Gminny Bieg Uliczny im. Janusza Smiatacza o puchar Wójta Gminy Trzcinica

 

Regulamin biegu,   Formularz zgłoszeniowy,  

Informacja o utrudnieniach,   Trasa biegu

21 czerwca 2015 r. (niedziela) odbył się I Bieg Uliczny Gminy Trzcinica im. Janusza Smiatacza. Jego organizatorami byli: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trzcinica „Przyszłość”,  Klub Sportowy „Sparta” w Laskach i Urząd Gminy w Trzcinicy.
Celem tej imprezy jest popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu i propagowanie zdrowej rywalizacji. Bieg ma na celu również uczczenie pamięci jednego z działaczy społecznych Gminy Trzcinica Pana Janusza Smiatacza, który był majorem w stanie spoczynku. W czasie służby był wojskowym pilotem i kontrolerem ruchu lotniczego. Jedenaście lat temu uległ wypadkowi i został częściowo sparaliżowany. Od tego momentu poruszał się na wózku. Jednym ze zrealizowanych przez niego pomysłów było objechanie na wózku inwalidzkim powiatu kępińskiego. We wszystkich Urzędach Gmin pozostawiał pałeczki sztafetowe, w których ukryty był rulon zawierający osiemnaście zasad ułatwiających współistnienie z osobami niepełnosprawnymi. Swoją postawą zachęcał ludzi z niepełnosprawnością do przełamywania wewnętrznych barier, do zmiany sposobu myślenia o przyszłości i nastawienia do własnych problemów oraz motywował ich do dalszych, aktywnych działań.
Start biegu nastąpi o godzinie 13:00 z terenu stadionu sportowego w Trzcinicy przy ul. Jana Pawła II, a dystans do pokonania to około 8 km. Trasa przebiegać będzie w następujący sposób: Trzcinica ul. Jana Pawła II, ul. Kwiatowa, ul. Zielona, ul. Kluczborska, potem przez miejscowość Wodziczna, następnie  Ignacówkę Pierwszą, Aniołkę Parcele i powrót ul. Jana Pawła II na teren stadionu sportowego w Trzcinicy. Pomiar czasu prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego za pomocą chipów aktywnych.
W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 21 czerwca 2015 r. ukończą 18 rok życia. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.maratonypolskie.pl, do dnia 10 czerwca 2015 r. Uczestnicy mogą zgłaszać się również bezpośrednio u współorganizatorów:
Renata Adamska ul. Zielona 14, 63 – 620 Trzcinica,
Mirosław Skóra ul. Główna 44, Laski, 63 – 620 Trzcinica,
Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica.
Termin zgłoszeń u współorganizatorów upływa 15 czerwca 2015r. Udział w biegu jest bezpłatny.
Jednocześnie informujemy, że patronat nad biegiem ma zostać objęty przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa, jak również lokalne media: Radio Sud, Gazetę Bezpłatną Kurier Lokalny, Twój Puls Tygodnia, Tygodnik Kępiński, Ilustrowany Tygodnik Powiatowy i Ziemię Kępińską. Umożliwi to odpowiednie nagłośnienie i rozreklamowanie biegu wśród lokalnej społeczności.