Theme header background image
Licznik odwiedzin: 342253

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Przedszkole marzeń

  • Opublikowany przez admin 10-01-2014
  • Ostatnio modyfikowany przez 24-05-2020 
 

Artykuły

Regulamin naboru i uczestnictwa w ramach projektu pn. "Przedszkole marzeń"

Zarządzenie nr 73/2013 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad rachunkowości w Budżecie Gminy oraz Urzędzie Gminy Trzcinica stosowanych przy realizacji projektu w ramach POKL nr um. 09.01.01-30-035/13.00 z dnia 4 listopada 2013 r.

Przetarg nieograniczony - Przedszkole marzeń - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do następujących przedszkoli - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzcinicy, ul. Lipowa 6 oraz do Publiczne Przedszkole Samorządowe w Laskach, ul. Lipowa 34

Przetarg - Przedszkole marzeń - usługa edukacyjna współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania: 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Przetarg - Przedszkole marzeń - asystent koordynatora współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania: 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ustalenie wysokości opłat (cen) za korzystanie z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego działającego przy Zespole Szkół w Laskach

Ustalenie wysokości opłat (cen) za korzystanie z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego działającego przy Zespole Szkół w Trzcinicy

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy w ramach realizacji projektu nr POKL.09.09.01-30-035/13 pn. "Przedszkole marzeń"

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowiska w ramach realizacji projektu nr POKL.09.09.01-30-035/13 pn. "Przedszkole marzeń"