Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298220

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Zaproszenie na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Piątek, 24.06.2011

Zaproszenie na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Trzcinicy w dniu 26 czerwca 2011 r.


Zmagania turniejowe w ramach III Dni Gminy Trzcinica

Opublikowany przez admin Środa, 22.06.2011

W ramach obchodów III Dni Gminy Trzcinica odbywających się w miesiącu czerwcu odbyły się imprezy integracyjne i sportowe. W niedzielę 12 czerwca na terenach Zespołu Szkół w Laskach odbył się już XII Festyn Rodzinnie-Sportowo-Bezalkoholowo. Jest to tradycyjny festyn rodzinny obejmujący występy dzieci oraz uczniów, konkursy i rodzinne rozgrywki sportowe. Kolejny cykl imprez sportowych miał miejsce w dniach 18 i 19 czerwca. 


Wypoczynek w Gminie Trzcinica zaplanowany

Opublikowany przez admin Środa, 22.06.2011

Wzorem lat ubiegłych zaplanowano w Gminie Trzcinica wypoczynek letni. Pierwsza grupa 8 dzieci w dniach 7 - 20 lipca wyjedzie do Białego Dunajca k. Zakopanego. Wyjazd finansowany jest w oparciu o środki Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. 


XXXIX Lato Kwiatów Otmuchów 1 - 3 lipca 2011

Opublikowany przez admin Piątek, 17.06.2011

Zaproszenie do Otmuchowa. 


Rozstrzygnięcie konkursu p. n. Jak wygląda praca rolnika

Opublikowany przez admin Piątek, 17.06.2011

W dniu 13 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Trzcinicy miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika pt „Jak wygląda praca rolnika”. 


Spotkanie w sprawie energii odnawialnej

Opublikowany przez admin Piątek, 17.06.2011

W dniu 8 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się spotkanie na temat możliwości posadowienia elektrowni wiatrowych na terenie gminy.  


Inwestycje w infrastrukturę oświatową w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Piątek, 17.06.2011

W dniu 6 czerwca 2011 roku w Urzędzie Gminy w Trzcinicy została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia budowlanego „Przedszkole – budowa wielofunkcyjnej placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w miejscowości Trzcinica”. Wykonawcą jest Zakład Usługowo Budowlany Marek Malik. 


IV Turniej Piłkarski Oldboyów Network Cup Trzcinica 2011

Opublikowany przez admin Środa, 15.06.2011

W dniu 18 czerwca 2011 roku na Stadionie Sportowym w Trzcinicy w ramach III Dni Gminy Trzcinica, odbędzie się  IV Turniej Piłkarski Oldboyów Network Cup Trzcinica 2011 o Puchar Wójta Gminy Trzcinica.


 


Ćwiczenia przeciwpożarowe w Zespole Szkół w Laskach.

Opublikowany przez admin Środa, 15.06.2011

W dniu 9 czerwca 2011 r. w Zespole Szkół w Laskach odbyły się ćwiczenia ewakuacji oraz alarmu pożarowego w budynku szkoły. Przeprowadzona została ewakuacja pracowników i uczniów szkoły oraz symulacja pożaru pracowni komputerowej.

 


100 PLACÓW ZABAW NIVEA NA 100 LAT NIVEA

Opublikowany przez admin Środa, 08.06.2011

Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu na budowę placów zabaw w miejscach zlokalizowanych na terenie Gminy Trzcinica 


III Dni Gminy Trzcinica

Opublikowany przez admin Wtorek, 07.06.2011

III Dni Gminy Trzcinica 


Inwestycje wodno - kanalizacyjne w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Piątek, 03.06.2011

Nabierają tempa inwestycje w infrastrukturę wodną i kanalizacyjną w Gminie Trzcinica.

 


Absolutorium udzielone jednogłośnie

Opublikowany przez admin Piątek, 03.06.2011

W dniu 31 maja 2011 roku odbyła się VII Sesja Rady Gminy w Trzcinicy.  


Dzień Matki i Dzień Ojca w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Piątek, 03.06.2011

W Gminie Trzcinica w dniach 19, 24, 25 oraz 26 maja miały miejsce spotkania z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.


Spotkanie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Trzcinicy

Opublikowany przez admin Wtorek, 24.05.2011

W dniu 19.05.2011 r. W Domu Ludowym w Trzcinicy odbyło się spotkanie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Trzcinicy z okazji święta dnia Matki i Ojca. 


Pierwsza dotacja nowej kadencji

Opublikowany przez admin Wtorek, 24.05.2011

W dniu 18 kwietnia 2011 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na „Zadania w zakresie kultury fizycznej”. Wśród 38 powiatów i gmin województwa wielkopolskiego na 10 miejscu z dotacją 59 000 złotych znalazła się Gmina Trzcinica. 


W trosce o środowisko naturalne

Opublikowany przez admin Wtorek, 24.05.2011

W ramach działań dotyczących ochrony środowiska Gmina Trzcinica przez okres minionego roku prowadziła selektywną zbiórkę przeterminowanych leków. W obu aptekach znajdujących się na terenie gminy zostały umieszczone pojemniki zakupione przez Urząd Gminy w Trzcinicy. 

 


Informacja z LGD Wrota Wielkopolski

Opublikowany przez admin Wtorek, 17.05.2011

Informacja o naborze wniosków w LGD dla działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 


Przypomnienie o badaniach profilaktycznych w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Wtorek, 17.05.2011

W najbliższym czasie mieszkańcy gminy będą mieli możliwość skorzystania z kilku badań. Samorząd Gminy Trzcinica w trosce o zdrowie mieszkańców przystąpił do współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami prowadzącymi programy profilaktyczne.

 


Kolejna edycja konkursu na najpiękniejszy ogród

Opublikowany przez admin Wtorek, 17.05.2011

Wójt Gminy Trzcinica Zarządzeniem Nr 20/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku ogłosił przeprowadzenie III konkursu pn. „Najpiękniejszy ogród”. 


Spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem

Opublikowany przez admin Wtorek, 17.05.2011

9 maja 2011 r. na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy odbyło się w Trzcinicy spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem - dziennikarzem telewizyjnym, fotoreporterem, autorem licznych reportaży i filmów dokumentalnych, autorem książek. 


Przekazanie popiersia patrona Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Wtorek, 10.05.2011

28 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Trzcinicy została podpisana umowa przekazania popiersia Tadeusza Kościuszki z 1924 r. – patrona Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Trzcinicy. 


Kolejne działanie w ramach Programu Profilaktyki Gminy Trzcinica

Opublikowany przez admin Wtorek, 10.05.2011

W dniu 5 maja 2011 roku w Zespole Szkół w Laskach oraz Zespole Szkół w Trzcinicy odbyło się wręczenie zestawów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.


Rocznicowe spotkanie

Opublikowany przez admin Wtorek, 10.05.2011

W dniu 4 maja 2011 roku przy tablicy pamiątkowej znajdującej się na budynku Urzędu Gminy w Trzcinicy odbyła się uroczystość poświęcona Świętu Narodowemu 3 Maja. 


Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i sportu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi

Opublikowany przez admin Wtorek, 10.05.2011

Roczny Program Współpracy Gminy Trzcinica z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 został przyjęty uchwałą Nr XLIX/287/10 Rady Gminy Trzcinica z dnia 10 listopada 2010 roku.