Theme header background image
Licznik odwiedzin: 298227

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Gmina Trzcinica zaprezentowała się w Ustroniu

Opublikowany przez admin Środa, 28.09.2011

W dniu 18 września 2011 roku przy Dworze Myśliwskim Ustronie odbył się III Festiwal Produktu Lokalnego, który jak co roku ma na celu poznawanie i promowanie naszych produktów lokalnych. III Festiwal Produktu Lokalnego to festiwal zarówno kulinarny jak i rękodzielniczy.


Remont Domu Ludowego w Pomianach

Opublikowany przez admin Środa, 28.09.2011

Trwa remont budynku Nr 18 w Pomianach . Przedmiotem remontu jest wymiana pokrycia dachowego i komina wraz z opierzeniami, orynnowaniem i rurami spustowymi. Wymieniona zostanie stolarka okienna oraz wewnętrzna drzwiowa.


Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Sobota, 17.09.2011

W niedzielę 18 września 2011 r. na Stadione Sportowym w Trzcinicy odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze.


Konkurs na logo i hasło promocyjne Powiatu Kępińskiego

Opublikowany przez admin Czwartek, 08.09.2011

Starostwo Powiatowe w Kępnie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na logo i hasło promocyjne Powiatu Kępińskiego.


Dożynki Gminne w Smardzach

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 05.09.2011

W dniu 28 sierpnia  2011 r. w miejscowości Smardze odbyła się uroczystość Dożynek Gminnych. 


Zaproszenie na koncert muzyki ewangelickiej w Kępnie 4 września 2011 r.

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 29.08.2011

 Zaproszenie na koncert muzyki ewangelickiej w Kępnie 4 września 2011 r.


 


Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 29.08.2011

Trwają prace na terenie stacji uzdatniania wody w Trzcinicy, które w chwili obecnej objęły remont wewnętrznego wyposażenia i wymianę armatury. Posadowione są nowe zbiorniki oraz wykonane orurowanie wraz z osprzętem. 


III Festiwal Produktu Lokalnego

Opublikowany przez admin Środa, 17.08.2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” oraz Dwór Myśliwski Ustronie zapraszają na III Festiwal Produktu Lokalnego, który odbędzie się 18 września 2011 roku o godzinie 14:00 przy Dworku Ustronie koło Opatowa.

 


Zaproszenie na Dożynki Gminne w dniu 28 sierpnia 2011 r. w Smardzach

Opublikowany przez admin Środa, 17.08.2011

Zaproszenie na Dożynki Gminne w dniu 28 sierpnia 2011 r. w Smardzach

 


Modernizacja Domu Ludowego w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Środa, 17.08.2011

W bieżącym roku kontynuowana jest modernizacja Domu Ludowego w Trzcinicy. Tegorocznym zakresem prac objęte są łazienka przy scenie, wykonanie zadaszonego zejścia do kotłowni oraz położenie nowej kostki polbrukowej przed budynkiem.  


Badania w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Środa, 17.08.2011

W dniu 12 sierpnia 2011 r. przy Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się bezpłatne badanie mammograficzne. 


 

 


Zakończenie remontu drogi w miejscowości Borek

Opublikowany przez admin Środa, 17.08.2011

W dniu 5 sierpnia 2011 r. przeprowadzono odbiór drugiego etapu prac remontowych na drodze w miejscowości Borek, której stan po tegorocznej zimie był bardzo zły, dodatkowo brakowało odwodnienia. 


Kolejny teren rekreacyjny w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Czwartek, 11.08.2011

W ostatnim czasie w Piotrówce trwały prace porządkowe na terenie sportowo – rekreacyjnym. W ramach prac inwestycyjnych wykonano malowanie betonowego ogrodzenia oraz uprzątnięto teren naprawiono i pomalowano ławki.


Program rozwoju bazy sportowej realizowany

Opublikowany przez admin Czwartek, 11.08.2011

W Gminie Trzcinica trwa realizacja dwuletniego programu rozwoju bazy sportowej obejmująca infrastrukturę przyszkolną, stadionową oraz sołecką. W ramach pierwszej grupy działań planowane jest otwarcie dwóch boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią. 


Inwestycje w placówkach oświatowych

Opublikowany przez admin Czwartek, 11.08.2011

W Gminie Trzcinica w okresie przerwy wakacyjnej prowadzone są prace inwestycyjne w placówkach oświatowych. Trwa budowa przedszkola w miejscowości Trzcinica, gotowe są ściany działowe wewnętrzne, trwa montaż instalacji wewnętrznych. 


Zebranie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Czwartek, 11.08.2011

W dniu 27 lipca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się pierwsze spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Trzcinica powołanych Zarządzeniem Nr 32/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 8 lipca 2011 r. 


Prace na ukończeniu

Opublikowany przez admin Wtorek, 02.08.2011

Dobiega końca remont Domu Ludowego w Smardzach w ramach zadania „Remont Domu Ludowego w Aniołce Pierwszej, Kuźnicy Trzcińskiej i Smardzach oraz remont budynku nr 18 w Pomianach, pełniących funkcję świetlic wiejskich” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 


Trwają prace modernizacyjne

Opublikowany przez admin Wtorek, 02.08.2011

W Gminie Trzcinica w budynku Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej rozpoczął się remont w ramach umowy zawartej z firmą „BRAWIX – BUD” z Kalisza. 


Kolejna umowa podpisana

Opublikowany przez admin Wtorek, 02.08.2011

W dniu 25 lipca 2011 r. w Poznaniu została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Panią Krystynę Poślednią a Gminą Trzcinica reprezentowaną przez Wójta Pana Grzegorza Hadzika.


Wypoczynek letni dla dzieci w Kowarach

Opublikowany przez admin Wtorek, 02.08.2011

W dniu 22 lipca 2011 r. grupa 20 dzieci z Gminy Trzcinica wyjechała na wypoczynek letni do Kowar. Wypoczynek dzieci zorganizowany został ze środków Gminnego Programu Profilaktycznego. Koordynatorem wyjazdu jest Pełnomocnik Wójta d/s GKPiRPAiN w Trzcinicy Pani Anna Parzonka. 


Apel adresowany do rolników, dotyczący przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas prac żniwnych i bezpieczeństwa dzieci na wsi

Opublikowany przez admin Środa, 20.07.2011

Apel Regionalnej Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej przy Oddziale Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim adresowany do rolników, dotyczący przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas prac żniwnych i bezpieczeństwa dzieci na wsi.


Zakończenie pierwszego etapu wypoczynku letniego w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Piątek, 15.07.2011

W dniu 8 lipca 2011 r. zakończył się pierwszy etap „Wypoczynku Letniego” dzieci z Gminy Trzcinica. 


Bezpłatne badania rentgenowskie połączone z badaniem spirometrycznym

Opublikowany przez admin Piątek, 15.07.2011

W dniu 5 lipca 2011 r. na parkingu przy Urzędzie Gminy w Trzcinicy przeprowadzono bezpłatne badanie rentgenowskie połączone z badaniem spirometrycznym (badanie określające sprawność płuc). 


Inwestycje drogowe w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Środa, 06.07.2011

W ostatnim czasie przeprowadzono w Gminie Trzcinica prace inwestycyjne polegające na wybudowaniu trzech nowych odcinków drogowych. Były to drogi: Wodziczna – Ignacówka Druga, wartość prac w tym roku 61 374,19 złotych, Kuźnica Trzcińska – Piła, wartość prac w tym roku 61 734,19 złotych oraz dobiegająca końca budowa drogi do m. Siemionka w Sołectwie Trzcinica o wartości 154 599,51 złotych. 


Podsumowanie projektu społecznego pn. Stare fotografie pamiętają...

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 04.07.2011

Wzruszenie i zaduma towarzyszyły mieszkańcom Gminy Trzcinica na podsumowaniu projektu społecznego pn. „Stare fotografie pamiętają…”, zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy.