Theme header background image
Licznik odwiedzin: 282065

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica – etap I Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Dzień Dziecka w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Piątek, 08.06.2012

W Gminie Trzcinica podobnie jak w latach poprzednich obchodzono Dzień Dziecka. 


III Turniej Koszykówki o Puchar Wójta Gminy Trzcinica

Opublikowany przez admin Wtorek, 05.06.2012

Dnia 29 maja 2012 roku w Zespole Szkół w Trzcinicy odbył się III Turniej Koszykówki Chłopców o Puchar Wójta Gminy Trzcinica. W turnieju wzięły udział drużyny trzech gimnazjów powiatu kępińskiego, będące miłośnikami tej, wymagającej wyjątkowej sprawności fizycznej, gry.

 


Ortograficzne zmagania w Zespole Szkół w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 04.06.2012

24 maja 2012 r. w Zespole Szkół w Trzcinicy odbył się V Międzygminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej o tytuł Małego Mistrza Ortografii. W szranki stanęło po dwóch reprezentantów z wszystkich gmin powiatu kępińskiego. 


Kolejne działania w ramach Programu Profilaktyki Gminy Trzcinica

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 04.06.2012

W dniu 22 maja 2012 roku w Zespole Szkół w Laskach oraz Zespole Szkół w Trzcinicy odbyło się wręczenie zestawów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 


Zakończenie V edycji rozgrywek Ligi Amatorskiej Siatkówki Powiatu Kępińskiego

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 04.06.2012

W dniu 19 maja 2012 roku na stadionie sportowym w Trzcinicy odbyło się zakończenie V edycji rozgrywek Ligii Amatorskiej Siatkówki Powiatu Kępińskiego, które było okazją do podsumowania sześcioletniej działalności. 


50 Lecie istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Smardzach

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 21.05.2012

W sobotę 19.05.2012 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Smardzach obchodziło jubileusz 50 lecia istnienia Koła. Uroczystość rozpoczęła się mszą św odprawioną przez ks. proboszcza Kanonika Andrzeja Grzegorzewicza. 


Działania kulturalne w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 21.05.2012

Gmina Trzcinica złożyła akces do XIII edycji Konkurstu "Działania proekologiczne i prokulturalne w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. 


Uczniowie zmierzyli się podczas Małej Olimpiady Matematycznej

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 21.05.2012

15 maja br. w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Laskach odbyła się kolejna edycja  "Gminnej Małej Olimpiady Matematycznej”. W konkursie udział wzięło 12 uczniów z klas III szkół podstawowych z Lasek i Trzcinicy wykazujących się szczególną wiedzą matematyczną. 


Prace porządkowe w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Piątek, 18.05.2012

 W okresie wiosennym wzorem lat ubiegłych rozpoczęto prace porządkowe i konserwacyjne.


Projekt edukacyjny uczniów Gimnazjum w Laskach

Opublikowany przez admin Czwartek, 17.05.2012
Uczniowie Gimnazjum w Laskach biorą udział w regionalnym Konkursie Gazetek
Szkolnych w Ostrowie Wielkopolskim pt: "Młodzi Dziennikarze. Jak redagować gazetkę
szkolną". 

Ortograficzne zmagania

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 14.05.2012

9 maja 2012 r. w Zespole Szkół w Trzcinicy odbył się VIII Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej o tytuł Małego Mistrza Ortografii. W szranki stanęło 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Laskach i 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzcinicy. Podczas konkursu rozwiązywali zadania, w których występowały trudności ortograficzne.

 


Rajd rowerowy w dniu 20 maja 2012 r.

Opublikowany przez admin Piątek, 11.05.2012

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski" oraz Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" zapraszają na Rajd rowerowy, który odbędzie się w dniu 20 maja 2012 r. 


Kolejna edycja Konkursu na najpiękniejszy ogród

Opublikowany przez admin Piątek, 11.05.2012

Urząd Gminy w Trzcinicy zaprasza mieszkanców Gminy Trzcinica do udziału w czwartej edycji konkursu pn. "Najpiękniejszy ogród”. W rywalizacji mogą wziąść udział właściciele ogrodów i ogródkow, którzy dokonają pisemnego zgłoszenia według wzoru określonego w regulaminie w terminie do 4 czerwca br. 


Kolejna tura zajęć tanecznych dobiegła końca

Opublikowany przez admin Piątek, 11.05.2012

Zakończyła się kolejna tura zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w Ramach Gminnego Programu Profilaktyki. Zajęcia odbywały się od 22 marca do 26 kwietnia w każdy czwartek w Zespole Szkół w Trzcinicy. 


Rocznicowe spotkanie

Opublikowany przez admin Piątek, 11.05.2012

W dniu 2 maja br. przy tablicy pamiątkowej znajdującej się obok budynku Urzędu Gminy w Trzcinicy odbyła się uroczystość poświęcona Świętu Narodowemu 3 Maja. 


Kolejny wniosek oświatowy Gminy Trzcinica

Opublikowany przez admin Piątek, 11.05.2012

W dniu 30 kwietnia 2012 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek "Indywidualizacja z Gminą Trzcinica” dotyczy działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 


Eliminacje gminne do ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. 20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 30.04.2012

W Domu Ludowym w Trzcinicy odbyły się eliminacje gminne do ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują”. 


Program Cyfrowa Szkoła w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Czwartek, 26.04.2012

Gmina Trzcinica w dniu 25 kwietnia 2012 roku wystąpiła z wnioskiem do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu "Cyfrowa Szkoła” w z przystąpieniem obu Zespołów Szkół do Wójta Gminy Trzcinica z wnioskami o ujęcie ich zadań we wniosku gminnym.


Ruszyła budowa ORLIKA w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Czwartek, 19.04.2012

W miejscowości Trzcinica przy ulicy Szkolnej od 11 kwietnia trwają prace ziemne przy budowie Kompleksu Moje boisko - ORLIK 2012. 


Szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu

Opublikowany przez admin Czwartek, 19.04.2012

W dniu 30 marca 2012 roku w Sali Domu Ludowego w Trzcinicy odbyło się szkolenie właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu. 


Informacja dla osób niesłyszących oraz głuchoniemych w sprawie uprawnień przysługujacych osobom niepełnosprawnym

Opublikowany przez admin Piątek, 13.04.2012

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 209, poz. Nr 1243) o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która nakłada nowe obowiązki m.in. na administrację samorządową.


Rozpoczęcie prac drogowych w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Czwartek, 12.04.2012

W wyniku rozstrzygniętego przetargu wyłoniono wykonawcę budowy dróg w miejscowości Ignacówka Druga w sołectwie Wodziczna oraz w Piotrówce.


Życzenia wielkanocne

Opublikowany przez admin Czwartek, 05.04.2012

 


Gminne Śniadanie Wielkanocne w Aniołce Pierwszej

Opublikowany przez admin Czwartek, 05.04.2012

W dniu 31 marca 2012 r. w Domu Ludowym w Aniołce Pierwszej odbyło się Gminne Śniadanie Wielkanocne. Organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich w Aniołce Pierwszej oraz Urząd Gminy w Trzcinicy. 


Organizacja dowozu w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Czwartek, 05.04.2012

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę busa umożliwiającego przewóz osób niepełnosprawnych.