Theme header background image
Licznik odwiedzin: 268496

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica – etap I Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcinícy z dnia 2 października 2018 r.

Opublikowany przez admin Środa, 03.10.2018

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcinícy z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Trzcinica bez głosowania w okręgach wyborczych nr 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12. 13. 14. 15Projekt „Wieczór integracyjny przy muzyce i śpiewie w Trzcinicy”

Opublikowany przez admin Środa, 03.10.2018

Gmina Trzcinica, reprezentowana przez Wójta Gminy Grzegorza Hadzika podpisała ze Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Grzegorza Grzunkę, umowę o powierzenie grantu pn. „Wieczór integracyjny przy muzyce i śpiewie w Trzcinicy”.


Ostrzeżenie o silnym wietrze

Opublikowany przez admin Wtorek, 02.10.2018

Komunikat - ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu o silnym wietrze.Zaproszenie na wieczór integracyjny

Opublikowany przez admin Wtorek, 02.10.2018

Zaproszenie na wieczór integracyjny przy muzyce i śpiewie w Trzcinicy.


Postanowienia, uchwały, obwieszczenia i informacje - wybory samorządowe 2018

Opublikowany przez admin Wtorek, 02.10.2018

Postanowienia, uchwały, obwieszczenia i informacje dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Sprzęt ratowniczy

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 01.10.2018

Gmina Trzcinica otrzymała dotację celową w wysokości 41 600 złotych na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa.


Zaproszenie do udziału w zajęciach świetlicy środowiskowej

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 01.10.2018

Zaproszenie do udziału w zajęciach świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży

 

 


Podsumowanie kadencji

Opublikowany przez admin Piątek, 28.09.2018

Gmina Trzcinica w latach 2015-2018 pozyskała około  12 000 000 środków zewnętrznych, w tym 11 000 000 na inwestycje oraz 1 114 860 złotych na zadania tzw. miękkie.

 


Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcinicy z dnia 27 września 2018 r.

Opublikowany przez admin Piątek, 28.09.2018

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcinicy z dnia 27 września 2018 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Trzcinica zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Kontynuacja modernizacji

Opublikowany przez admin Czwartek, 27.09.2018

W Laskach na ulicy Zamkowej rozpoczęła się budowa chodnika. Natomiast w Trzcinicy firma Energia.pl z Ostrowa Wielkopolskiego w dniach 24-25 września 2018 przeprowadziła prace renowacyjne drugiej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 26 września 2018 r.

Opublikowany przez admin Środa, 26.09.2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 26 września 2018 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Przygotowania do pozyskania środków na żłobek

Opublikowany przez admin Środa, 26.09.2018

18 września 2018 r. w Trzcinicy rozpoczął się cykl szkoleń pn. „Nowe kompetencje samorządu w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3”. Zajęcia prowadzone są przez Wyższą Szkołę Gospodarki z Bydgoszczy.

 


Oświetlenie Uliczne i Drogowe

Opublikowany przez admin Wtorek, 25.09.2018

Gmina Trzcinica uczestniczy w pracach grupy zakupowej energii elektrycznej. Grupa zakupowa składa się z samorządów lokalnych oraz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.Wniosek droga powiatowa Laski –Trzcinica

Opublikowany przez admin Wtorek, 25.09.2018

Powiat Kępiński  w dniu 17 września 2018 roku złożył wniosek w ramach programu „PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019”. Kwota całkowita wniosku to 9 477 019,46 złotych, wnioskowane dofinansowanie: 3 000 000,00 złotych, wkład własny: 6 477 019,46 złotych.


Ostrzeżenie o silnym wietrze i intensywnych opadach deszczu

Opublikowany przez admin Niedziela, 23.09.2018

Komunikat - ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu o silnym wietrze i intensywnych opadach deszczu.Ostrzeżenie o silnym wietrze

Opublikowany przez admin Piątek, 21.09.2018

Komunikat - ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu o silnym wietrze.Spotkanie informacyjne na temat Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

Opublikowany przez admin Piątek, 21.09.2018

17 września 2018 r. w sali Domu Ludowego w Trzcinicy miało miejsce spotkanie informacyjne Ministerstwa Środowiska na temat  Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".


Komunikat w sprawie wystąpienia znacznego spadku ciśnienia wody

Opublikowany przez admin Czwartek, 20.09.2018

Komunikat Wójta Gminy Trzcinica w sprawie wystąpienia znacznego spadku ciśnienia wody w dniach od 24 września do 25 września 2018 r. w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na ujęciu wody w miejscowości Trzcinica.


Ogłoszenie w sprawie zgłaszania wniosków o udzielenie pomocy finansowej

Opublikowany przez admin Czwartek, 20.09.2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcinica w sprawie zgłaszania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w terminie od 26 września do 17 października 2018 r. w siedzibach biur powiatowych ARiMR przez producentów rolnych, u których szkody spowodowane wystąpieniem suszy objęły od 30 % do 69 % danej uprawy.


Nowe nasadzenia

Opublikowany przez admin Czwartek, 20.09.2018

13 września 2018 roku Wójt Gminy Trzcinica zawarł umowę z Ogrodnictwem „ŚWIAT ROŚLIN” na zakup i dostawę drzew w ramach zadania „Zakup sadzonek drzew miododajnych”.Pierwsza pomoc

Opublikowany przez admin Czwartek, 20.09.2018

Gmina Trzcinica uczestniczyła w wydaniu poradnika „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.


55-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Smardzach

Opublikowany przez admin Wtorek, 18.09.2018

15 września 2018 roku Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Smardzach świętowały Jubileusz 55 lecia swojej działalności.


Pomoc po suszy dla rolników i rybaków

Opublikowany przez admin Wtorek, 18.09.2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi, a także rybakom prowadzącym hodowlę ryb w gminach dotkniętych tymi klęskami żywiołowymi.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcinicy z dnia 18 września 2018 r.

Opublikowany przez admin Wtorek, 18.09.2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzcinicy z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń pojedyńczych list z nazwiskiem jednego kandydata na radnego w okręgach wyborczych nr 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15Szkoła Podstawowa w Trzcinicy w Programie „Niepodległa”

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 17.09.2018

Ogólnopolski Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2021 łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Koordynatorem Programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »