Theme header background image
Licznik odwiedzin: 431904

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Msze Święte w intencji ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Opublikowany przez admin Środa, 14.04.2010

W czwartek 15 kwietnia 2010 r. o godz. 10.00 w Kościele Parafialnym w Trzcinicy, w piątek 16 kwietnia 2010 r. o godz. 16.00 w Kościele Parafialnym w Laskach oraz we wtorek 20 kwietnia 2010 r. o godz. 19.00 w Kościele w Piotrówce odprawione zostaną Msze Święte w intencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Małżonki oraz ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Wójt, Rada Gminy i pracownicy Urzędu Gminy Trzcinica.


Księga kondolencyjna

Opublikowany przez admin Wtorek, 13.04.2010

W Urzędzie Gminy w Trzcinicy wystawiono księgę kondolencyjną dla osób chcących umieścić w niej wpis, można tego dokonać w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach jego urzędowania.


 


 


 


 


ŻAŁOBA NARODOWA

Opublikowany przez admin Niedziela, 11.04.2010

10 kwietnia 2010 r. Prezydent Lech Kaczyński, jego żona i 94 przedstawicieli polskich elit zginęli w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Ogłoszono 7 dniową żałobę narodową.


Gmina Trzcinica uruchomiła program zajęć sportowych

Opublikowany przez admin Piątek, 05.03.2010

W Gminie Trzcinica z końcem ferii zimowych uruchomiono Gminny Program Sportowy w oparciu o środki Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2010.

Założeniem programu jest stworzenie kilku grup sportowych adresowych do uczniów i młodzieży z terenu Gminy Trzcinica. Zajęcia będą prowadzić nauczyciele i trenerzy pracujący lub mieszkający na terenie Gminy Trzcinica.

 


Konkurs ofert na zadania publiczne 2010 rok - rozstrzygnięty

Opublikowany przez admin Piątek, 05.03.2010

Dnia 18 lutego br. odbyło się spotkanie Komisji Konsultacyjnej do spraw rozstrzygnięcia otwartego konkursu na zadania publiczne, który został ogłoszony 15 stycznia 2010 roku. Konkurs dotyczył wsparcia na  realizację zadań publicznych w 2010 r.


Wieczorek walentynkowy w Piotrówce

Opublikowany przez admin Wtorek, 23.02.2010

W dniu 13 lutego 2010 roku w Piotrówce odbył się wieczorek walentynkowy zorganizowany przez Radę Parafialną wraz z Ks. Proboszczem Sławomirem Nowakiem.


Inwestycje w Gminie Trzcinica rozpoczęte

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 22.02.2010

W wyniku przeprowadzonych przetargów na przedsięwzięcia budowlane "Remont Domu Ludowego w Wodzicznej, Laskach, Trzcinicy i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy" oraz  "Remont Biblioteki Filialnej w Laskach" możliwe było rozpoczęcie prac remontowych i inwestycyjnych.


Spotkanie organizacyjne dotyczące roku 2010

Opublikowany przez admin Wtorek, 16.02.2010

W dniu 2 lutego 2010 roku w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące roku 2010. Na spotkanie przybyli Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie Pani Bożena Dziergwa, Sołtysi wszystkich Sołectw Gminy Trzcinica, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich,  pracownicy Urzędu Gminy wraz z Wójtem Grzegorzem Hadzikiem.


Konkurs - Lokalny Produkt Wrót Wielkopolski - w kategorii potrawa lokalna oraz rękodzieło lokalne

Opublikowany przez admin Piątek, 05.02.2010

Konkurs - Lokalny Produkt Wrót Wielkopolski - w kategorii potrawa lokalna oraz rękodzieło lokalne


Uroczystości z okazji 90-tej rocznicy powrotu Gminy Trzcinica do Macierzy.

Opublikowany przez admin Wtorek, 26.01.2010

W dniu 18 stycznia 2010r. w Trzcinicy przy tablicy pamiątkowej znajdującej się na budynku Urzędu Gminy Trzcinica odbyła się uroczystość złożenia wiązanek kwiatów z okazji 90- tej rocznicy powrotu Gminy Trzcinica do Macierzy.


Sportowe podsumowanie roku 2009 w Gminie Trzcinica.

Opublikowany przez admin Wtorek, 26.01.2010

W dniu 8 stycznia 2010 roku odbyło się spotkanie Gminnej Rady Sportu z Wójtem Gminy Grzegorzem Hadzikiem oraz Skarbnikiem Grzegorzem Baraniakiem.

 


Spotkanie opłatkowe połączone z Dniem Babci i Dziadka w Trzcinicy.

Opublikowany przez admin Wtorek, 26.01.2010

07 stycznia 2010 r.  Związek Emerytów  Rencistów i Inwalidów Koło w Trzcinicy zorganizowało dla swoich członków spotkanie Opłatkowe połączone z Dniem Babci i Dziadka. Spotkanie odbyło się w Domu Ludowym w Trzcinicy.


Projekt - Nie używki, nie alkohole - jak Otylia pływać wolę! - zakończony.

Opublikowany przez admin Wtorek, 26.01.2010

Dnia 15 grudnia 2009r. zakończył się pierwszy projekt realizowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów oraz ze środków Gminy Trzcinica pod nazwą "Nie używki, nie alkohole - jak Otylia pływać wolę!"


Aktywny Senior w mojej wsi

Opublikowany przez admin Wtorek, 19.01.2010

Aktywny Senior w mojej wsi


Gmina Trzcinica pozyskała 4 000 000 złotych

Opublikowany przez admin Wtorek, 05.01.2010

W dniu 22 grudnia 2009 roku w Poznaniu podpisano umowę między Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Panów Eugeniusza Siminiaka i Jacka Wieję Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich a Gminą Trzcinica reprezentowana przez Wójta Grzegorza Hadzika i Skarbnika Grzegorza Baraniaka.


Budżet dający możliwość rozwoju

Opublikowany przez admin Wtorek, 15.12.2009

Budżet Gminy Trzcinica na rok 2010 obejmuje kilka zasadniczych części w tym po stronie dochodów planowana jest kwota 10 740.291 złotych na którą składają się subwencje, dotacje i różnego rodzaju opłaty, podatki jak też udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.


Partnerska wizyta w Gminie Atany

Opublikowany przez admin Wtorek, 15.12.2009

W dniach 19 - 23 listopada 2009 przybywała z partnerską wizytą w zaprzyjaźnionej Gminie Atany Węgry delegacja Gminy Trzcinica


Informacja dotycząca Programu Uczeń na wsi

Opublikowany przez admin Wtorek, 15.12.2009

1 grudnia 2009 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarł umowę z Gminą Trzcinica a przedmiotem tej umowy jest realizacja przez Gminę obszaru A pilotażowego programu UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie w okresie od dnia 01.09.2009 r. do dnia 31.07.2010 r.


Odbiór inwestycji wodociągowej w miejscowości Aniołka Druga

Opublikowany przez admin Czwartek, 03.12.2009

W dniu 25 listopada 2009 roku dokonano odbioru inwestycji wodociągowej w miejscowości Aniołka Druga w Sołectwie Trzcinica.


Andrzejkowy wieczór z Emerytami z Trzcinicy

Opublikowany przez admin Czwartek, 03.12.2009

19 listopada br. Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów  Koło w Trzcinicy zorganizował dla swoich członków i zaproszonych gości spotkanie andrzejkowe.


Modernizacja oraz zmiany w organizacji w Urzędzie Gminy w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Czwartek, 05.11.2009

W głównym budynku Urzędu Gminy w Trzcinicy gruntownie wyremontowano salę sesyjną w tym wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono meble i odnowiono powłoki malarskie. Sala służy także do celów szkoleniowych, wszelkich spotkań organizacyjnych, zebrań komisji stałych i doraźnych itp.


Jubileusz Złotych Godów Małżeńskich w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Piątek, 30.10.2009

27 października 2009 r. 16 par małżeńskich z Gminy Trzcinica świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego.


Spotkania doradcze LGD Wrota Wielkopolski

Opublikowany przez admin Czwartek, 29.10.2009

Spotkania doradcze LGD Wrota Wielkopolski - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.


Harmonogram działań kulturalnych na rok 2010

Opublikowany przez admin Środa, 28.10.2009

Dnia 19 października 2009 roku w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się zebranie dotyczące ułożenia harmonogramu działań kulturalnych na rok 2010.


UWAGA przedsiębiorcy ! Zmiana PKD

Opublikowany przez admin Środa, 28.10.2009