Theme header background image
Licznik odwiedzin: 409482

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Spotkanie organizacyjne dotyczące roku 2010

Opublikowany przez admin Wtorek, 16.02.2010

W dniu 2 lutego 2010 roku w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące roku 2010. Na spotkanie przybyli Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie Pani Bożena Dziergwa, Sołtysi wszystkich Sołectw Gminy Trzcinica, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich,  pracownicy Urzędu Gminy wraz z Wójtem Grzegorzem Hadzikiem.


Konkurs - Lokalny Produkt Wrót Wielkopolski - w kategorii potrawa lokalna oraz rękodzieło lokalne

Opublikowany przez admin Piątek, 05.02.2010

Konkurs - Lokalny Produkt Wrót Wielkopolski - w kategorii potrawa lokalna oraz rękodzieło lokalne


Uroczystości z okazji 90-tej rocznicy powrotu Gminy Trzcinica do Macierzy.

Opublikowany przez admin Wtorek, 26.01.2010

W dniu 18 stycznia 2010r. w Trzcinicy przy tablicy pamiątkowej znajdującej się na budynku Urzędu Gminy Trzcinica odbyła się uroczystość złożenia wiązanek kwiatów z okazji 90- tej rocznicy powrotu Gminy Trzcinica do Macierzy.


Sportowe podsumowanie roku 2009 w Gminie Trzcinica.

Opublikowany przez admin Wtorek, 26.01.2010

W dniu 8 stycznia 2010 roku odbyło się spotkanie Gminnej Rady Sportu z Wójtem Gminy Grzegorzem Hadzikiem oraz Skarbnikiem Grzegorzem Baraniakiem.

 


Spotkanie opłatkowe połączone z Dniem Babci i Dziadka w Trzcinicy.

Opublikowany przez admin Wtorek, 26.01.2010

07 stycznia 2010 r.  Związek Emerytów  Rencistów i Inwalidów Koło w Trzcinicy zorganizowało dla swoich członków spotkanie Opłatkowe połączone z Dniem Babci i Dziadka. Spotkanie odbyło się w Domu Ludowym w Trzcinicy.


Projekt - Nie używki, nie alkohole - jak Otylia pływać wolę! - zakończony.

Opublikowany przez admin Wtorek, 26.01.2010

Dnia 15 grudnia 2009r. zakończył się pierwszy projekt realizowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów oraz ze środków Gminy Trzcinica pod nazwą "Nie używki, nie alkohole - jak Otylia pływać wolę!"


Aktywny Senior w mojej wsi

Opublikowany przez admin Wtorek, 19.01.2010

Aktywny Senior w mojej wsi


Gmina Trzcinica pozyskała 4 000 000 złotych

Opublikowany przez admin Wtorek, 05.01.2010

W dniu 22 grudnia 2009 roku w Poznaniu podpisano umowę między Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Panów Eugeniusza Siminiaka i Jacka Wieję Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich a Gminą Trzcinica reprezentowana przez Wójta Grzegorza Hadzika i Skarbnika Grzegorza Baraniaka.


Budżet dający możliwość rozwoju

Opublikowany przez admin Wtorek, 15.12.2009

Budżet Gminy Trzcinica na rok 2010 obejmuje kilka zasadniczych części w tym po stronie dochodów planowana jest kwota 10 740.291 złotych na którą składają się subwencje, dotacje i różnego rodzaju opłaty, podatki jak też udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.


Partnerska wizyta w Gminie Atany

Opublikowany przez admin Wtorek, 15.12.2009

W dniach 19 - 23 listopada 2009 przybywała z partnerską wizytą w zaprzyjaźnionej Gminie Atany Węgry delegacja Gminy Trzcinica


Informacja dotycząca Programu Uczeń na wsi

Opublikowany przez admin Wtorek, 15.12.2009

1 grudnia 2009 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarł umowę z Gminą Trzcinica a przedmiotem tej umowy jest realizacja przez Gminę obszaru A pilotażowego programu UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie w okresie od dnia 01.09.2009 r. do dnia 31.07.2010 r.


Odbiór inwestycji wodociągowej w miejscowości Aniołka Druga

Opublikowany przez admin Czwartek, 03.12.2009

W dniu 25 listopada 2009 roku dokonano odbioru inwestycji wodociągowej w miejscowości Aniołka Druga w Sołectwie Trzcinica.


Andrzejkowy wieczór z Emerytami z Trzcinicy

Opublikowany przez admin Czwartek, 03.12.2009

19 listopada br. Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów  Koło w Trzcinicy zorganizował dla swoich członków i zaproszonych gości spotkanie andrzejkowe.


Modernizacja oraz zmiany w organizacji w Urzędzie Gminy w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Czwartek, 05.11.2009

W głównym budynku Urzędu Gminy w Trzcinicy gruntownie wyremontowano salę sesyjną w tym wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono meble i odnowiono powłoki malarskie. Sala służy także do celów szkoleniowych, wszelkich spotkań organizacyjnych, zebrań komisji stałych i doraźnych itp.


Jubileusz Złotych Godów Małżeńskich w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Piątek, 30.10.2009

27 października 2009 r. 16 par małżeńskich z Gminy Trzcinica świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego.


Spotkania doradcze LGD Wrota Wielkopolski

Opublikowany przez admin Czwartek, 29.10.2009

Spotkania doradcze LGD Wrota Wielkopolski - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.


Harmonogram działań kulturalnych na rok 2010

Opublikowany przez admin Środa, 28.10.2009

Dnia 19 października 2009 roku w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się zebranie dotyczące ułożenia harmonogramu działań kulturalnych na rok 2010.


UWAGA przedsiębiorcy ! Zmiana PKD

Opublikowany przez admin Środa, 28.10.2009

Szkolenie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

Opublikowany przez admin Czwartek, 22.10.2009

Szkolenie Stowarzyszenia LGD "Wrota Wielkopolski" w dniu 28.10.2009 r. na temat "Fundusze dla organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych" w Baranowie


Kolejny projekt realizowany w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Wtorek, 13.10.2009

W dniu 22 września 2009 roku decyzją Ministra Finansów Gmina Trzcinica otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III Szkół Podstawowych - „Radosna szkoła”.


Święto Seniorów w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Wtorek, 13.10.2009

Dnia 8 października 2009 r.  Koło  Związku Emerytów i Rencistów w Trzcinicy  uroczyście obchodziło Dzień Seniora. Emeryci, renciści i zaproszeni goście swoje święto rozpoczęli Mszą Świętą, odprawioną w intencji Seniorów w  Kościele Parafialnym w Trzcinicy.  Po mszy Seniorzy udali się do Domu Ludowego w Trzcinicy  gdzie spędzili ze sobą parę miłych godzin.


Nagrody za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i artystyczne w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Środa, 07.10.2009

W dniu 29 września 2009 roku w Zespole Szkół w Trzcinicy odbyło się po raz drugi uroczyste wręczenie nagród  za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2008/2009.


Oddanie do użytku nowej drogi w Ignacówce Trzeciej

Opublikowany przez admin Wtorek, 06.10.2009

W dniu 23 września 2009 w Ignacówce Trzeciej w Gminie Trzcinica oddano do użytku nową drogę.


Nie używki, nie alkohole - jak Otylia pływać wolę

Opublikowany przez admin Środa, 16.09.2009

Realizacja projektu  "Nie używki, nie alkohole – jak Otylia pływać wolę"


Festiwal Produktu Lokalnego 20 września 2009 r. w Ustroniu koło Opatowa

Opublikowany przez admin Środa, 16.09.2009

Festiwal Produktu Lokalnego 20 września 2009 r. w Ustroniu koło Opatowa