Theme header background image
Licznik odwiedzin: 370023

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Konkurs ofert na zadania publiczne 2010 rok - rozstrzygnięty

Opublikowany przez admin Piątek, 05.03.2010

Dnia 18 lutego br. odbyło się spotkanie Komisji Konsultacyjnej do spraw rozstrzygnięcia otwartego konkursu na zadania publiczne, który został ogłoszony 15 stycznia 2010 roku. Konkurs dotyczył wsparcia na  realizację zadań publicznych w 2010 r.


Wieczorek walentynkowy w Piotrówce

Opublikowany przez admin Wtorek, 23.02.2010

W dniu 13 lutego 2010 roku w Piotrówce odbył się wieczorek walentynkowy zorganizowany przez Radę Parafialną wraz z Ks. Proboszczem Sławomirem Nowakiem.


Inwestycje w Gminie Trzcinica rozpoczęte

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 22.02.2010

W wyniku przeprowadzonych przetargów na przedsięwzięcia budowlane "Remont Domu Ludowego w Wodzicznej, Laskach, Trzcinicy i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy" oraz  "Remont Biblioteki Filialnej w Laskach" możliwe było rozpoczęcie prac remontowych i inwestycyjnych.


Spotkanie organizacyjne dotyczące roku 2010

Opublikowany przez admin Wtorek, 16.02.2010

W dniu 2 lutego 2010 roku w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące roku 2010. Na spotkanie przybyli Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie Pani Bożena Dziergwa, Sołtysi wszystkich Sołectw Gminy Trzcinica, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich,  pracownicy Urzędu Gminy wraz z Wójtem Grzegorzem Hadzikiem.


Konkurs - Lokalny Produkt Wrót Wielkopolski - w kategorii potrawa lokalna oraz rękodzieło lokalne

Opublikowany przez admin Piątek, 05.02.2010

Konkurs - Lokalny Produkt Wrót Wielkopolski - w kategorii potrawa lokalna oraz rękodzieło lokalne


Uroczystości z okazji 90-tej rocznicy powrotu Gminy Trzcinica do Macierzy.

Opublikowany przez admin Wtorek, 26.01.2010

W dniu 18 stycznia 2010r. w Trzcinicy przy tablicy pamiątkowej znajdującej się na budynku Urzędu Gminy Trzcinica odbyła się uroczystość złożenia wiązanek kwiatów z okazji 90- tej rocznicy powrotu Gminy Trzcinica do Macierzy.


Sportowe podsumowanie roku 2009 w Gminie Trzcinica.

Opublikowany przez admin Wtorek, 26.01.2010

W dniu 8 stycznia 2010 roku odbyło się spotkanie Gminnej Rady Sportu z Wójtem Gminy Grzegorzem Hadzikiem oraz Skarbnikiem Grzegorzem Baraniakiem.

 


Spotkanie opłatkowe połączone z Dniem Babci i Dziadka w Trzcinicy.

Opublikowany przez admin Wtorek, 26.01.2010

07 stycznia 2010 r.  Związek Emerytów  Rencistów i Inwalidów Koło w Trzcinicy zorganizowało dla swoich członków spotkanie Opłatkowe połączone z Dniem Babci i Dziadka. Spotkanie odbyło się w Domu Ludowym w Trzcinicy.


Projekt - Nie używki, nie alkohole - jak Otylia pływać wolę! - zakończony.

Opublikowany przez admin Wtorek, 26.01.2010

Dnia 15 grudnia 2009r. zakończył się pierwszy projekt realizowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów oraz ze środków Gminy Trzcinica pod nazwą "Nie używki, nie alkohole - jak Otylia pływać wolę!"


Aktywny Senior w mojej wsi

Opublikowany przez admin Wtorek, 19.01.2010

Aktywny Senior w mojej wsi


Gmina Trzcinica pozyskała 4 000 000 złotych

Opublikowany przez admin Wtorek, 05.01.2010

W dniu 22 grudnia 2009 roku w Poznaniu podpisano umowę między Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Panów Eugeniusza Siminiaka i Jacka Wieję Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich a Gminą Trzcinica reprezentowana przez Wójta Grzegorza Hadzika i Skarbnika Grzegorza Baraniaka.


Budżet dający możliwość rozwoju

Opublikowany przez admin Wtorek, 15.12.2009

Budżet Gminy Trzcinica na rok 2010 obejmuje kilka zasadniczych części w tym po stronie dochodów planowana jest kwota 10 740.291 złotych na którą składają się subwencje, dotacje i różnego rodzaju opłaty, podatki jak też udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.


Partnerska wizyta w Gminie Atany

Opublikowany przez admin Wtorek, 15.12.2009

W dniach 19 - 23 listopada 2009 przybywała z partnerską wizytą w zaprzyjaźnionej Gminie Atany Węgry delegacja Gminy Trzcinica


Informacja dotycząca Programu Uczeń na wsi

Opublikowany przez admin Wtorek, 15.12.2009

1 grudnia 2009 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarł umowę z Gminą Trzcinica a przedmiotem tej umowy jest realizacja przez Gminę obszaru A pilotażowego programu UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie w okresie od dnia 01.09.2009 r. do dnia 31.07.2010 r.


Odbiór inwestycji wodociągowej w miejscowości Aniołka Druga

Opublikowany przez admin Czwartek, 03.12.2009

W dniu 25 listopada 2009 roku dokonano odbioru inwestycji wodociągowej w miejscowości Aniołka Druga w Sołectwie Trzcinica.


Andrzejkowy wieczór z Emerytami z Trzcinicy

Opublikowany przez admin Czwartek, 03.12.2009

19 listopada br. Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów  Koło w Trzcinicy zorganizował dla swoich członków i zaproszonych gości spotkanie andrzejkowe.


Modernizacja oraz zmiany w organizacji w Urzędzie Gminy w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Czwartek, 05.11.2009

W głównym budynku Urzędu Gminy w Trzcinicy gruntownie wyremontowano salę sesyjną w tym wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono meble i odnowiono powłoki malarskie. Sala służy także do celów szkoleniowych, wszelkich spotkań organizacyjnych, zebrań komisji stałych i doraźnych itp.


Jubileusz Złotych Godów Małżeńskich w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Piątek, 30.10.2009

27 października 2009 r. 16 par małżeńskich z Gminy Trzcinica świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego.


Spotkania doradcze LGD Wrota Wielkopolski

Opublikowany przez admin Czwartek, 29.10.2009

Spotkania doradcze LGD Wrota Wielkopolski - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.


Harmonogram działań kulturalnych na rok 2010

Opublikowany przez admin Środa, 28.10.2009

Dnia 19 października 2009 roku w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się zebranie dotyczące ułożenia harmonogramu działań kulturalnych na rok 2010.


UWAGA przedsiębiorcy ! Zmiana PKD

Opublikowany przez admin Środa, 28.10.2009

Szkolenie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

Opublikowany przez admin Czwartek, 22.10.2009

Szkolenie Stowarzyszenia LGD "Wrota Wielkopolski" w dniu 28.10.2009 r. na temat "Fundusze dla organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych" w Baranowie


Kolejny projekt realizowany w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Wtorek, 13.10.2009

W dniu 22 września 2009 roku decyzją Ministra Finansów Gmina Trzcinica otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III Szkół Podstawowych - „Radosna szkoła”.


Święto Seniorów w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Wtorek, 13.10.2009

Dnia 8 października 2009 r.  Koło  Związku Emerytów i Rencistów w Trzcinicy  uroczyście obchodziło Dzień Seniora. Emeryci, renciści i zaproszeni goście swoje święto rozpoczęli Mszą Świętą, odprawioną w intencji Seniorów w  Kościele Parafialnym w Trzcinicy.  Po mszy Seniorzy udali się do Domu Ludowego w Trzcinicy  gdzie spędzili ze sobą parę miłych godzin.


Nagrody za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i artystyczne w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Środa, 07.10.2009

W dniu 29 września 2009 roku w Zespole Szkół w Trzcinicy odbyło się po raz drugi uroczyste wręczenie nagród  za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2008/2009.