Theme header background image
Licznik odwiedzin: 431899

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Opublikowany przez admin Piątek, 06.05.2022

4 maja 2022 roku w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.


Zachęcamy do obejrzenia prezentacji nagrodzonych prac plastycznych.Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III miały za zadanie wykonać pracę na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas IV-VIII natomiast miały za zadanie wykonać plakat dotyczący uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Do konkursu przystąpiło 77 dzieci z grup przedszkolnych z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Trzcinicy i Lasek , 62 dzieci z klas I-III oraz 34 z klasy IV-VIII Zespołu Szkól w Trzcinicy oraz Zespołu Szkól w Laskach. Rozstrzygnięcia konkursu dokonała komisja w składzie: Dawid Gościniak- przewodniczący komisji, Katarzyna Kuboszek oraz Anna Rosielewska-Bielińska- członkowie komisji. Komisja dokonała oceny prac wyłaniając laureatów oraz osoby wyróżnione

W kategorii przedszkole:

I miejsce- Dagmar Żłobiński (PPS Trzcinica)

II miejsce- Kacper Biczysko (PPS Laski)

III miejsce- Zofia Sikora (PPS Trzcinica)

Wyróżnienia:

1. Bartosz Wdowik (PPS Trzcinica)

2. Gracjan Domagała (PPS Laski)

3. Tobiasz Kowaliński (PPS Laski)

W kategorii klasy I-III szkoły podstawowej:

I miejsce- Jakub Dusza (ZS Laski)

II miejsce- Lena Pawlik (ZS Laski)

III miejsce- Bartosz Jendrasiak (ZS Laski)

Wyróżnienia:

1. Adam Jeż (SP Laski)

2. Martyna Wróbel (SP Trzcinica)

3. Aleksander Białek (SP Trzcinica)

W kategorii klasy IV-VIII szkoły podstawowej:

I miejsce- Maja Grycman (SP Laski)

II miejsce- Zofia Gość (SP Laski)

III miejsce- Filip Nowak (SP Trzcinica)

Wyróżnienie:

1. Agnieszka Graczyk (SP Trzcinica)