Theme header background image
Licznik odwiedzin: 431898

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Trzcinica

Opublikowany przez admin Piątek, 06.05.2022

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi  akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Trzcinica od 50 do 74 roku życia.


Badania będą dotyczyć profilaktyki nowotworów jelita grubego - badanie na obecność krwi utajonej w kale. W dniu 19 maja 2022 r o godz. 12.30 w sali nr 10 Urzędu Gminy Trzcinica przeprowadzone zostanie spotkanie edukacyjne. Podczas spotkania, zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do przygotowania materiału do badań. Natomiast w dniu 25 maja 2022 roku od godz. 12.00 do 16.00 w  sali nr 10 Urzędu Gminy Trzcinica przeprowadzony zostanie odbiór przygotowanego materiału do badania.