Theme header background image
Licznik odwiedzin: 431911

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Informacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opublikowany przez admin Czwartek, 28.04.2022

Z uwagi na pojawiające się coraz częściej sygnały o kontaktach z firm sprzedających/montujących fotowoltaikę, które obiecują dofinansowania które nie istnieją lub bez podawania szczegółów działających programów, zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu działania oraz przestrzeganie mieszkańców. Tego typu firmy w szczególności wykorzystują niewiedzę osób starszych, namawiając je na niejednokrotnie niepotrzebny wydatek oraz obiecując duże dofinansowania.

Zaznaczamy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie współpracuje z żadnymi firmami instalatorskimi czy sprzedającymi PV czy też pompy ciepła wobec czego jakiekolwiek ulotki/broszury firm prywatnych na których widnieje logo WFOŚiGW w Poznaniu nie powstały w porozumieniu ani za zgodą Funduszu.