Theme header background image
Licznik odwiedzin: 431896

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Umowa zawarta

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 25.04.2022

22 kwietnia 2022 roku zawarta została umowa na wykonanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap 0”. Wykonawcą za kwotę 372 067,79 złotych brutto jest firma HYDROMONTAŻ M. Cieplik, B. Pawlak Sp. J. z Ostrowa Wielkopolskiego.


Termin wykonania umowy to 4 miesiące od zawarcia umowy. Na powyższe zadanie Gmina Trzcinica przeznaczyła około 70 000,00 złotych środków własnych natomiast 302 494,00  złotych pochodzi z otrzymanego 15 listopada 2021 roku z Ministerstwa Finansów uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.