Theme header background image
Licznik odwiedzin: 431902

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Realizacja WiFi4EU

Opublikowany przez admin Piątek, 22.04.2022

22 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Trzcinica zawarta została umowa na udostępnienie łączy internetowych w każdym sołectwie Gminy Trzcinica.


Wykonawcą będzie firma ZAPNET KAROL ZAPART Sp. J. w Sośniach. Związane to jest z realizacją uzyskanego 25 marca 2022 roku przez Gminę Trzcinica bonu WiFi4EU o wartości 15 000 euro. Środki z programu przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów sprzętu i instalacji, czyli uruchomienie punktów dostępu do internetu. Z kolei Gmina Trzcinica pokrywa koszty związane z podłączeniem do internetu oraz utrzymaniem sprzętu w dobrym stanie przez co najmniej 3 lata. Termin zakończenia projektu planowany jest na czerwiec natomiast sieć WiFi4EU zostanie uruchomiona do 26 lipca bieżącego roku.