Theme header background image
Licznik odwiedzin: 378571

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Zmiana studium

Opublikowany przez admin Środa, 31.03.2021

Rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe na „Sporządzanie zmiany studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcinica”. W odpowiedzi na zapytanie złożono 4 oferty o wartościach od 39 500 zł do 83 344,80 zł.


Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Konsorcjum firm: Pracownia Urbanistyczna „STUDIUM” Andrzej Hełdak (lider konsorcjum) i Biuro Projektowe „LINIA” Jacek Wolanin (partner konsorcjum), które za kwotę 39 500 złotych wykona w terminie do 18 miesięcy zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego całości terenu gminy Trzcinica.