Theme header background image
Licznik odwiedzin: 378553

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Dokumentacja Laski – Mroczeń

Opublikowany przez admin Czwartek, 25.03.2021

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno Zakład Usług Projektowo – Konsultingowych Okrzyce zwróciło się do Wójta Gminy Trzcinica o wydanie opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5692P poprzez budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej Nr 5692P Mroczeń – Laski – Borek (na odcinku Mroczeń – Laski).


Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno Zakład Usług Projektowo – Konsultingowych Okrzyce zwróciło się do Wójta Gminy Trzcinica o wydanie opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5692P poprzez budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej Nr 5692P Mroczeń – Laski – Borek (na odcinku Mroczeń – Laski)  w związku z zamiarem złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w Starostwie Powiatowym w Kępnie.

Jest to kolejny z elementów dotyczących realizacji tego zadania. Wcześniej Powiat Kępiński wspólnie z Gminą Trzcinica wystąpili do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z wnioskiem o możliwość nieodpłatnego przejęcia gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na odcinku Mroczeń-Laski.