Theme header background image
Licznik odwiedzin: 378554

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Fundusz Sołecki

Opublikowany przez admin Środa, 24.03.2021

Rozpoczęły się realizacje tegorocznego Funduszu Sołeckiego, na który w 2021 roku Gmina Trzcinica zabezpieczyła  241 861,63 złotych z własnych środków.


W bieżącym roku wykonano już remont pomieszczenia kuchennego oraz klatki schodowej i korytarza w Domu Ludowym w Laskach. Zawarto umowy na zakup krzeseł do Domu Ludowego w Wodzicznej, na dostawę gazowego pieca gastronomicznego do Domu Ludowego w Pomianach oraz montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Smardzach. Pozostałe zadania będą realizowane sukcesywnie.

W ubiegłym roku na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gmina Trzcinica zabezpieczyła 220 533,50 złote i mimo sytuacji związanej z trwającą pandemią wykonano je w kwocie 219 201,75 złotych czyli 99,4%. W 2020 roku z wykorzystaniem środków gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego przygotowano dokumentację oraz zakupiono materiały budowlane garażu OSP w Aniołce Pierwszej. W Kuźnicy Trzcińskiej doposażono plac zabaw i przyległy teren, w Domu Ludowym zamontowano klimatyzator, zmodernizowano kanalizację oraz pomieszczenie gospodarcze. W Laskach wykonano altanę wraz z utwardzeniem terenu, w Domu Ludowym zmodernizowano pomieszczenia kuchenne i zakupiono krzesła, nabyto także wyposażenie do Pawilonu Sportowego i rekreacji. W Piotrówce utwardzono plac przy Domu Ludowym, zakupiono wyposażenie kuchni i altany. W Pomianach w Domu Ludowym zamontowano klimatyzację i wyposażenie, zakupiono ponadto ławostoły do altany. W Smardzach remontowano i doposażano Dom Ludowy,  a także zakupiono kamień do utwardzenia dróg. W Trzcinicy dofinansowano rozbudowę garażu OSP, zakupiono kamień do utwardzenia dróg, a także zakupiono materiały dla GBP  i GKS w Trzcinicy. W sołectwie Wodziczna utwardzono plac przy Domu Ludowym i boisku sportowym. Zakupiono krzesła i wykonano piec kuchenny w Domu Ludowym. Ponadto zakupiono kosę spalinową i pomieszczenie gospodarcze oraz doposażono altanę w Teklinie.