Theme header background image
Licznik odwiedzin: 374256

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Nominacja dla Przedszkola

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 22.02.2021

Inwestycja Przebudowa z rozbudową Publicznego Przedszkola Samorządowego w Laskach uzyskała nominację do finału Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.


Obiekt oddano do użytku we wrześniu 2019 roku. Na powierzchni 467,78 metrów kwadratowych znalazły się 2 sale dydaktyczne, każda z własną łazienką i własnym pomieszczeniem na pomoce dydaktyczne oraz zabawki. W obiekcie znajduje się kuchnia wraz z magazynami oraz pomieszczeniami pomocniczymi. Kolejne pomieszczenie to jadalnia wraz z holem i system drzwi rozsuwanych umożliwiających stworzenie dużej powierzchni na spotkania integracyjne. W części przebudowanej umieszczono pokoje logopedy, pielęgniarki oraz personelu. W obiekcie jest wiele pomieszczeń technicznych oraz pomocniczych. Strych zaadaptowano na pomieszczenie centrali systemu odzysku ciepła a obiekt zasilany jest w ciepło i wodę użytkową ze zmodernizowanej w 2017 roku kotłowni zasilanej gazem znajdującej się w budynku szkolnym. Zastosowano tam także technologię solarną w celu uzyskania ciepłej wody. Wartość całkowita zadania to 2 748 358, 19 złote.

Gmina Trzcinica pozyskała w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 środki zewnętrzne w wysokości 999 957,19 złotych. Ponadto Gmina Trzcinica pozyskała środki na projekt „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”, gdzie wartość całkowita wynosi 157 987,50 złote, a dofinansowanie 134 289,37 złote.