Theme header background image
Licznik odwiedzin: 374256

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Dotacje na zadania publiczne w 2021 roku rozdysponowane

Opublikowany przez admin Piątek, 19.02.2021

19 lutego Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik dokonał wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskają dotację z budżetu Gminy Trzcinica na rok 2021 na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zadań edukacyjnych i kulturalnych.


Kluby sportowe: LZS Victoria Laski, LZS Trzcinica, GKS Trzcinica, KS Volley Trzcinica oraz Sparta Ultra Team złożyły wnioski o przyznanie dotacji ze środków Gminy Trzcinica. Załączone zostały do nich kosztorysy i harmonogramy zaplanowanych działań. Gmina Trzcinica na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowała w 2021 roku łącznie 208 141 złotych, z czego 97 000 złotych to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W zakresie działań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym o środki ubiegały się: KGW Pomiany, Stowarzyszenie Wsi Trzcinica Przyszłość oraz TPL Lukus.