Theme header background image
Licznik odwiedzin: 409482

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Gabloty informacyjne

Opublikowany przez admin Środa, 24.11.2021

Gmina Trzcinica otrzyma pomoc finansową w ramach IX edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.


Zgodnie z  Uchwałą nr XXXV/656/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 października 2021 roku Gmina Trzcinica otrzyma pomoc finansową w ramach IX edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na zadania: „Co robimy, jak działamy – zakup plenerowych gablot promocyjno-informacyjnych dla sołectwa Laski” oraz „Co robimy, jak działamy – zakup plenerowych gablot promocyjno-informacyjnych dla sołectwa Trzcinica”. Łączna kwota dotacji to 12 000 zł. W ramach realizacji projektu zakupione zostaną ścianki plenerowe (ścianki ekspozycyjne) z gablotami informacyjnymi  - dwustronnymi. Powyższe wyposażenie wykorzystane zostanie do prezentacji okolicznościowych wystaw i relacji z wydarzeń. Posłużą także do bieżącego informowania mieszkańców.