Theme header background image
Licznik odwiedzin: 409478

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Pierwsze działania w ramach e-Urzędu

Opublikowany przez admin Wtorek, 02.11.2021

Gmina Trzcinica rozstrzygnęła zapytanie ofertowe związane z usługami doradczymi i wdrożeniowymi przy realizacji projektu e-Urząd w gminie Trzcinica i podpisała umowę  z wybranym Wykonawcą.


19 października br. w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się spotkanie robocze, podczas które omówione zostały sprawy związane z harmonogramem prac. Aktualnie trwa przygotowanie specyfikacji technicznej związanej z zakupem, montażem oraz konfiguracją nowego sprzętu oraz jego  wdrożeniem w jednostkach Gminy Trzcinica.

Są to Urząd Gminy, GOPS, Zespołu Szkół w Laskach, Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz Gminny Żłobek w Trzcinicy.

Gmina Trzcinica jako partner projektu bierze udział w realizacji zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin”. Łączna wartość tego projektu w zakresie dotyczącym Gminy Trzcinica to 1 878 721,18 zł przy dofinansowaniu w  wysokości 1 596 913,00 zł.