Theme header background image
Licznik odwiedzin: 409479

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Przebudowa dróg w m. Trzcinica ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Czas zatrzymany w kadrze

Opublikowany przez admin Środa, 17.11.2021

4 listopada 2021 roku dokonano oceny prac i rozstrzygnięto kolejną edycję ogłoszonego przez Wójta Gminy Trzcinica konkursu fotograficznego „Gmina Trzcinica w obiektywie – czas zatrzymany w kadrze”.


Była to IX edycja tego konkursu, a udział w nim wzięło 17 osób, które zgłosiły łącznie 31 prace.

Konkurs miał na celu wzbudzenie zainteresowań pięknem własnego regionu, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Zgodnie z regulaminem fotografie zostały ocenione w 3 kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do lat 14, młodzież od 15 do 17 lat i osoby pełnoletnie. Jury, w składzie Renata Ciemny – przewodnicząca komisji oraz Justyna Muszalska i Anna Parzonka - członkowie, nagrodziło następujące prace:

1. Dzieci i młodzież do lat 14:

I miejsce- Marcel Treliński „ Czy to już jesień czy lato”

II miejsce- Alicja Pietrzak „Nad rzeczką”

III miejsce- Karol Nowak „Moja wieś – wschód słońca”

Wyróżnienia: Magdalena Adamska „Zapomniany most”Młodzież 15 do 17 lat

Wyróżnienie: Anna Więcek „ Jesienne pola”Osoby pełnoletnie

I miejsce- Kornelia Noculak „Gra świateł i cieni o poranku”

Wyróżnienie – Patrycja Jeż „Nad stawem”,

Robert Adamski „Leśna droga”

Laureaci zostaną powiadomieni o miejscu i terminie wręczenia nagród.