Theme header background image
Licznik odwiedzin: 370022

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Informacja na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 04.01.2021

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” 22 grudnia 2020 r. Gmina Trzcinica zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu aneks do porozumienia z 8 lipca 2019 r. dotyczącego współpracy w ramach programu.


Zgodnie z porozumieniem Urząd Gminy Trzcinica przyjmuje wnioski w programie „Czyste Powietrze”. W 2020 r za pośrednictwem Urzędu Gminy Trzcinica złożono 17 wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ciepła i termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zmiany w programie dotyczą możliwości ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku mieszkalnego, jeśli miesięczny dochód netto w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1400 zł na osobę, a w gospodarstwie jednoosobowym 1960 zł na osobę.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych celem efektywnego zarządzania energią.

Adresatami programu są osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz osoby fizyczne, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Warunkiem obligatoryjnym dla skorzystania z programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest wymiana lub posiadanie źródła ciepła spełniającego wymagania programu, to jest źródło ciepła piątej klasy z certyfikatem EcoDesign.

W ramach programu można skorzystać z dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu na wymianę źródła ciepła wraz z przyłączami, docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej  i drzwiowej, montaż pompy ciepła, wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych.