Theme header background image
Licznik odwiedzin: 374558

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Drugi etap inwestycji rozliczony

Opublikowany przez admin Piątek, 22.05.2020

12 maja 2020 roku do Urzędu Gminy Trzcinica wpłynęła kwota 616 546,92 złote będąca ostatecznym rozliczeniem przeprowadzonej w 2019 roku inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II” obejmującej budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie dróg wzdłuż ul. Jana Pawła II, ul. Bocznej i części ul. Kluczborskiej.


W ramach zadania wykonano 2059,45 m sieci wodociągowej oraz 104 przyłącza wodociągowe o długości 2239,15 m. Wybudowano także 1958,05 m kanalizacji sanitarnej oraz 105 przykanalików o łącznej długości 798,26 m. Remontowano ponadto kanalizację deszczową, w tym zamontowano nowe wpusty uliczne, a także wykonano 375,24 m nowej kanalizacji deszczowej. Ważnym elementem było odtworzenie nawierzchni ulic oraz odtworzenie chodników. Zmodernizowana została także przepompownia ścieków. Wartość całkowita zadania to 5 064 949,08 złotych.

Gmina Trzcinica na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 404 590,90 złotych w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie obejmowało zaliczkę w wysokości 1 788 043,98 złote wypłaconą w październiku 2019 roku i otrzymaną obecnie refundację w kwocie 616 546,92 złote.

Gmina Trzcinica otrzymała też kwotę 647 878 złote jako zwrot podatku od towarów i usług za wykonane w ramach tego etapu inwestycje wodno-kanalizacyjne.