Theme header background image
Licznik odwiedzin: 343155

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Dotacje dla OSP

Opublikowany przez admin Czwartek, 21.05.2020

Gmina Trzcinica stara się sukcesywnie doposażać w sprzęt jednostki OSP działające na swoim terenie.


Do tej pory udzielono dotacji  na dofinansowanie działalności statutowej jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 43 434,87 zł, w tym 25 000 zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego, a przeznaczone zostały na kontynuację rozbudowy garażu OSP Trzcinica. Pozostałe środki otrzymały OSP Laski i OSP Trzcinica, które przeznaczyły m.in. na zakup: zestawu podpór i narzędzi ratowniczych, wskaźników dwutlenku węgla, zestawów kominiarskich, lancy gaśniczej, wyciągarki ręcznej oraz prądownicy turbo.

Ponadto do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej złożone zostało zapotrzebowanie na sprzęt dla 6 OSP spoza KSRG w ramach dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy finansowym współudziale środków pochodzących z budżetu Gminy, tutaj łączna wartość sprzętu to około 15 000 zł.