Theme header background image
Licznik odwiedzin: 343154

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

III etap modernizacji

Opublikowany przez admin Wtorek, 19.05.2020

W budżecie Gminy Trzcinica zabezpieczone zostały środki na przeprowadzenie remontu dachu na ostatnim z budynków Zespołu Szkół w Laskach. Remont, zaplanowany w okresie przerwy wakacyjnej,  polegać będzie na wymianie części elementów więźby, montażu nowego pokrycia dachowego, wymianie rynien, rur spustowych oraz opierzeń.


Tym samym rozpocznie się III etap modernizacji tego kompleksu szkolno-przedszkolnego. W roku 2017 zrealizowany został I etap modernizacji Zespołu Szkół w Laskach obejmujący główny budynek w ramach inwestycji „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach.” Całkowita wartość prac wyniosła 1 781 738,29 zł. Gmina Trzcinica na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia” modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 1 272 986,31 zł.

Natomiast w latach 2018-2019 wykonano II etap modernizacji Zespołu Szkół w Laskach w ramach realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski”. Całkowita wartość prac wyniosła 2 748 358,19 złote. Gmina Trzcinica na powyższe zadania otrzymała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania  9.3 „ Inwestowanie  w rozwój infrastruktury edukacyjnej  i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniosła 923 592,10 złotych.

Łącznie dotychczasowe prace inwestycyjne i modernizacyjne w Zespole Szkół w Laskach wyniosły 4 530 096,48 złote, w tym 2 196 578,41 zł to środki zewnętrzne.