Theme header background image
Licznik odwiedzin: 343154

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Kontynuacja działań w ramach zdalnej szkoły

Opublikowany przez admin Środa, 13.05.2020

Projekt „Zdalna szkoła" jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa wynikającą z pandemii. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy jest niezbędny do prowadzenia lekcji na odległość. Przy wsparciu funduszy unijnych możliwe jest wyposażenie w taki sprzęt szkoły, które udostępniają go potrzebującym uczniom i nauczycielom.


Gmina Trzcinica w związku z  zamknięciem placówek oświatowych na terenie całego kraju, w miesiącu kwietniu zakupiła i przekazała do Zespołu Szkół w Laskach

i Zespołu Szkół w Trzcinicy 25 nowych laptopów na potrzeby zdalnej edukacji na linii nauczyciel – uczeń. Koszt zakupu tego sprzętu wyniósł 60 633,00 zł, z czego 60 000 zł zostało sfinansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-20, a przyznana dotacja została już wypłacona.15 maja 2020 roku planowane jest uruchomienie dodatkowego naboru w ramach ww. projektu. W związku z powyższym, Gmina Trzcinica planuje ponownie pozyskać środki finansowe oraz zakupić kolejnych 20 nowych laptopów. Aktualnie przeprowadzone jest rozeznanie rynku, w celu wyboru dostawcy sprzętu.