Theme header background image
Licznik odwiedzin: 360150

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Komunikat dotyczący funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Opublikowany przez admin Piątek, 20.03.2020

Komunikat starosty kępińskiego dotyczący funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kępińskiego.


KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGOW związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starostwo Powiatowe w Kępnie informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy. Zalecamy korzystanie z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w tym:                                    1) telefon;                                                                2) za pomocą poczty elektronicznej.                                         Porady prawne będą udzielanie w powyższy sposób wyłącznie po uprzedniej telefonicznej rejestracji pod nr telefonu: 62 78 28 968 w godz. 07:30 do godz.15.30.W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca porady przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: diana.magot-wolk@powiatkepno.pl podpisany wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) i następnie oczekuje na wyznaczenie terminu porady.       

Wzór pisma wraz z oświadczeniem stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.Wniosek o zgłoszenie porady na odległość