Theme header background image
Licznik odwiedzin: 360162

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Rozpoczęcie prac i działań

Opublikowany przez admin Piątek, 13.03.2020

W Gminie Trzcinica w ostatnim czasie wykonano lub zawarto umowy na wykonanie prac i działań.


Została zawarta umowa na wymianę kolejnych okien w pałacu w Pomianach.  W Domach Ludowych w Kuźnicy Trzcińskiej i Pomianach wykonane zostały instalacje klimatyzacyjne. Do Domu Ludowym w Laskach dostarczone zostały kolejne krzesła i zawarta została umowa na montaż systemu wentylacyjnego zaplecza kuchennego. Mocno zaawansowane są prace w Domu Ludowym w Smardzach, gdzie przeprowadzany jest remont zaplecza kuchennego, wykonywane są okładziny ścienne oraz prace malarskie. W część prac włączyli się mieszkańcy Smardz.

Zawarte zostały umowy na wykonanie ławostołów oraz osłon altany przy Domu Ludowym w Piotrówce, a także na uzupełniające prace regeneracyjne trawiastego boiska sportowego na Stadionie w Trzcinicy. Przygotowywany jest również wniosek do Ministerstwa Sportu pn. „Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach” na dokończenie budowy głównej płyty wraz z ogrodzeniem, piłkochwytami i bramkami Stadionu w Laskach.

Opracowana została także dokumentacja dotycząca planowanych w tym roku remontów w Domach Ludowych w Kuźnicy Trzcińskiej, Wodzicznej i Piotrówce.

Zawarte zostały również umowy na opracowanie dokumentacji budowy garażu oraz na wykonanie operatu wodno-prawnego na budowę przydomowej oczyszczalni w miejscowości Aniołka Pierwsza.