Theme header background image
Licznik odwiedzin: 355966

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Zebranie OSP Kuźnica Trzcińska

Opublikowany przez admin Wtorek, 11.02.2020

W sobotę, 8 lutego 2020 roku, odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Kuźnica Trzcińska. W trakcie zebrania złożono sprawozdanie z działalności jednostki, ze spraw przygotowania jednostki w zakresie przeciwpożarowym, a także z zakresu dochodów i wydatków w 2019 roku.


Zapoznano się także ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. Następnie udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi. Omówiono plany na 2020 rok, które spotkały się z akceptacją wszystkich członków.

W trakcie zebrania zabrali głos zaproszeni goście, którzy pogratulowali otrzymania absolutorium oraz dziękowali za dotychczasową działalność i życzyli  realizacji kolejnych planów oraz zamierzeń.