Theme header background image
Licznik odwiedzin: 355966

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Będzie III etap inwestycji

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 10.02.2020

22 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Trzcinicy nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III”.


Wpłynęło 5 ofert, których wartość wahała się od 3 536 585,12 złotych do 5 114 400,00 złotych. Wszystkie mieściły się w zaplanowanej w budżecie Gminy Trzcinica kwocie. Najkorzystniejszą ofertę z kwotą 3 536 585,12 złotych złożyło konsorcjum firm z Ostrowa Wielkopolskiego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „INKADRO” Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Sławomir Gynter Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOMAX” (partner konsorcjum). Realizacja zadania, które obejmie ulice: Zieloną, Kwiatową, część Kluczborskiej, Polną, Piaskową, Leśną, Zacisze, część Lipowej i pozostałą część Pocztowej w miejscowości Trzcinica rozpocznie się wiosną 2020 roku. Gmina Trzcinica na powyższe zadanie pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa.