Theme header background image
Licznik odwiedzin: 391548

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Zabawmy się matematyką

Opublikowany przez admin Środa, 07.10.2020

W ramach VII edycji Programu mPotęga, we wrześniu  w  Zespole Szkół w Laskach, rozpoczęła się realizacja  projektu grantowego skierowanego do klas VII i VIII pt. „Zabawmy się Matematyką”.
Swoje pierwsze działania skupiono na tworzeniu matematycznych wielkoformatowych gier planszowych m.in. memory matematyczne, matematyku pospiesz się, procentowy chłopek. Podczas przerw  śródlekcyjnych  wszyscy uczniowie mogą brać udział w matematycznych wielkoformatowych  grach planszowych. Na świeżym powietrzu i  bez stresu mogą uczyć się działań matematycznych, dostosowanych do ich wiedzy i kompetencji. I tak uczniowie klas I – II ćwiczą dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych, klasy III – VI tabliczkę mnożenia, a uczniowie klas starszych potęgi. Gry przygotował zespół projektowy składający się z uczniów  VII i VIII klasy. Stworzono również Szkolny Ranking Gier. Pod koniec działań planowane jest przeprowadzenie Turnieju „Kocham Cię Matematyko”, gdzie wykorzystane będą wszystkie stworzone dotychczas gry do wspólnej zabawy. Dla uczniów, którzy zbiorą największą liczbę punktów przewidziana jest również wycieczka rowerowa do pobliskiego  leśnego zakładu doświadczalnego, gdzie odbędzie się wspólna gra terenowa. Zadaniem projektu jest „odczarowanie” matematyki i pokazanie uczniom, że matematykę można lubić. Do tego celu organizowane są zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem matematycznych wielkoformatowych gier planszowych. Cały projekt dofinansowała Fundacja mBanku”. Autorkami projektu są: nauczyciel matematyki P. Milena Sikora (pomysłodawczyni) oraz wicedyrektor ZS w Laskach, nauczyciel przedmiotów przyrodniczych P. Ewa Mikołajczyk.