Theme header background image
Licznik odwiedzin: 359143

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Dobry wynik inwestycyjny

Opublikowany przez admin Piątek, 16.10.2020

Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” od wielu lat prowadzi niezależne rankingi. Jednym z nich jest ranking inwestycyjny. Pod uwagę została wzięta całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat czyli 2017-2019. Gmina Trzcinica w tym zestawieniu zajęła 238 miejsce na 1537 samorządów gminnych w Polsce.


Średnie roczne wydatki inwestycyjne na mieszkańca gminy Trzcinica wyniosły 1280,44 złotych (przykładowo w Mieście i Gminie Kępno było to 1107,21 złotych, a w Gminie Baranów 1456,08 złotych). W latach 2017-2019 na inwestycje Gmina Trzcinica przeznaczyła 18 982 638,81 złotych, w tym 9 341 001, 09 złotych to pozyskane środki zewnętrzne. Oznacza to, iż ze średniej rocznej kwoty wydatków inwestycyjnych w ciągu trzech lat na mieszkańca wynoszącej 1280,44 złotych, 630,08 złotych pochodziło ze środków zewnętrznych. Gdyby wydatki inwestycyjne opierały się wyłącznie o środki własne Gminy Trzcinica wtedy zamiast 238 miejsca w rankingu byłoby to około 1013 miejsca. Wśród inwestycji lat 2017-2019 znalazły się I i II etap zadania wodno-kanalizacyjno- drogowego w Trzcinicy. Powstały kolejne drogi, place i chodniki w wielu sołectwach. W każdym sołectwie modernizowane były Domy Ludowe, oświetlenie uliczne oraz baza sportowa i rekreacyjna. Sporo środków przeznaczono na rozwój i modernizację placówek oświatowych w tym kompleksowo zmodernizowany został Zespół Szkół w Laskach. Wybudowane zostało nowe Przedszkole w Laskach oraz powstał Gminny Żłobek w Trzcinicy. W 2020 roku realizowane są kolejne inwestycje, które znajdą się w zestawieniach z następnych lat.