Theme header background image
Licznik odwiedzin: 391569

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Stacje meteo w Zespołach Szkół Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych System powiadamiania mieszkańców SMS Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

CEIDG

ESP

Aktualności

Zakończenie inwestycji

Opublikowany przez admin Środa, 08.01.2020

Zakończyła się inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II” obejmująca ulice Jana Pawła II, Kluczborską i Boczną.


W ramach zrealizowanych prac wykonano 2059,45 mb sieci wodociągowej, 104 przyłącza wodociągowe o długości 2239,15 mb, 1958,05 mb kanalizacji sanitarnej i 105 przykanalików kanalizacji sanitarnej o długości 798, 26 mb.

Wykonano także 296,65 mb kanalizacji deszczowej oraz 78,59 przykanalików kanalizacji deszczowej. Ważnym elementem było odtworzenie nawierzchni ulic oraz odtworzenie chodników. Zmodernizowana została także przepompownia ścieków. Wartość całkowita zadania to 5 064 949,08 złotych.

Gmina Trzcinica na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 844 019,02 złote w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Powyższe prace były kontynuacją ubiegłorocznych, które objęły ulice: część Jana Pawła II, Młyńską, Zamkową, ks. Białka, Kościelną i część Pocztowej.