Theme header background image
Licznik odwiedzin: 346744

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Opublikowany przez admin Piątek, 03.01.2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcinica o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.


Wójt Gminy Trzcinica na podstawie przepisów art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, 723 i 1365), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej