Theme header background image
Licznik odwiedzin: 359831

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Gminne obchody powrotu do Macierzy

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 20.01.2020

18 stycznia 2020 roku w Wodzicznej w 100 - lecie powrotu terenów Gminy Trzcinica do Macierzy rozpoczęły się gminne obchody tego wydarzenia.


Przy „Lipie Wolności” 77 WDH wystawiła wartę honorową. Licznie zebrali się mieszkańcy i goście. Wzdłuż drogi do Ignacówki Drugiej ustawiły się poczty sztandarowe OSP i obu zespołów szkół, a także delegacje. OSP Aniołka Pierwsza i OSP Piotrówka uruchomiły reflektory w barwach białej i czerwonej. Sekretarz Gminy Renata Ciemny przedstawiła historię związaną z nasadzeniem „Lipy Wolności. Przytoczyła także wspomnienia mieszkańca Wodzicznej obrazujące drogę do wolności. Jednym z ostatnich akcentów tej części obchodów było wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Po odśpiewaniu hymnu Komendant Gminny OSP Tomasz Samulski poprowadził poczty sztandarowe, delegacje i wszystkich obecnych do sanktuarium pw. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Wodzicznej, gdzie uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny i wszystkich poległych w walkach o wolność sprawował ks. kan. Wiesław Cieplik, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Trzcinicy.

Podczas eucharystii Wójt Gminy Grzegorz Hadzik, Sekretarz Gminy Renata Ciemny i Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk złożyli w darze kosz biało-czerwonych kwiatów.

Po mszy dziękczynnej wszyscy udali się do Domu Ludowego w Wodzicznej, gdzie rozpoczęła się dalsza część obchodów, którą poprowadziła Katarzyna Kuboszek, pracownik Urzędu Gminy w Trzcinicy.

Po powitaniu gości Wójt Gminy Grzegorz Hadzik w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zasługi poprzednich pokoleń w dążeniu do wolności. Życzył, aby entuzjazm tamtych dni trwał także obecnie i służył rozwojowi społeczności lokalnych oraz Ojczyzny.

Kolejnym punktem był występ Zespołu Agencji Artystycznej „Impress Music SG”, który zaprezentował koncert patriotyczny „I przyszła wolność…”.

Po muzycznej uczcie zebrani mogli obejrzeć film pt. „Powstanie w duszy gra”, którego autorami są Konrad Szolc i Maksymilian Udała. Stworzona przez mieszkańców Lasek prezentacja zajęła I miejsce w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu we współpracy z Książnicą Pedagogiczną im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu.

Kolejnym punktem obchodów były prezentacje multimedialne przygotowane przez członków Kół Regionalnych działających w Zespole Szkół w Trzcinicy i Zespole Szkół w Laskach.

W ramach spotkań z historią, młodzież z obu szkół przygotowała wystawy, które można było oglądać podczas uroczystości. Owocem działań Kół było także wydanie „Słownika gwary południowej Wielkopolski”, który jest ósmą częścią Biblioteczki Gminy Trzcinica.

Nad pracami młodzieży czuwały nauczycielki Jolanta Jelonek oraz Alina Gawlik. Każdy uczestnik gminnych obchodów powrotu do Macierzy otrzymał wydawnictwa, pocztówkę i słownik, które redakcyjnie opracowała Ewelina Smyrek.

Podczas spotkania wręczono nagrody w ogłoszonym przez Wójta Gminy Trzcinica konkursie plastycznym z okazji setnej rocznicy powrotu Ziemi Kępińskiej do Macierzy. Dyplomy i upominki wręczyli laureatom Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, Sekretarz Gminy Renata Ciemny oraz Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk. Wyróżnione prace można było oglądać na przygotowanej wystawie.

Oprócz muzyki i licznych prezentacji na przybyłych czekał także występ członków Kępińskiego Koła Literatów, którzy zaprezentowali swoją poetycką twórczość. W trakcie uroczystości zostały przekazane życzenia i gratulacje z okazji rocznicy powrotu do Macierzy od Posła na Sejm RP Andrzeja Grzyba, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego i Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej.

Ostatnim akcentem patriotycznych obchodów było wręczenie podziękowań i drobnych upominków dla wszystkich, który włączyli się przygotowanie uroczystości.

Koło Gospodyń Wiejskich z Wodzicznej na czele z przewodniczącą Teresą Kuboszek, zadbało o poczęstunek, w którym była m.in. wojskowa grochówka. Panie zadbały również o wystrój stołów.

W przygotowanie uroczystości bardzo aktywnie włączyli się druhowie z OSP Wodziczna z Prezesem Tomaszem Kulakiem oraz Rada Sołecka wraz z Sołtysem Sławomirem Nawrockim.