Theme header background image
Licznik odwiedzin: 347505

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Budowa przedszkola rozliczona

Opublikowany przez admin Czwartek, 02.01.2020

20 grudnia 2019 roku do Urzędu Gminy Trzcinica wpłynęła kwota 526 127,15 złotych będąca końcową refundacją wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania „Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski”. Wcześniej Gmina Trzcinica otrzymała zaliczkę w wysokości 397 464,95 złote.


Tak więc ostateczna wartość dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania  9.3 „ Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej  i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniosła 923 592,10 złotych (maksymalnie można było wnioskować o 1 000 000 złotych). Wartość całkowita zadania „Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski” to 2 748 358,19 złote. Na powierzchni 467,78 metrów kwadratowych znalazły się 2 sale dydaktyczne, każda z własną łazienką i własnym pomieszczeniem na pomoce dydaktyczne oraz zabawki. W obiekcie znajduje się kuchnia wraz z magazynami  oraz pomieszczeniami  pomocniczymi. Kolejne pomieszczenie to jadalnia wraz z holem i systemem drzwi  rozsuwanych umożliwiających stworzenie dużej powierzchni na spotkania integracyjne. W części przebudowanej umieszczono pokoje logopedy, pielęgniarki oraz personelu. W obiekcie jest wiele pomieszczeń technicznych oraz pomocniczych. Strych zaadaptowano na pomieszczenie centrali  systemu odzysku ciepła, a obiekt zasilany jest w ciepło  i wodę użytkową ze zmodernizowanej w 2017 roku kotłowni zasilanej gazem znajdującej się w budynku szkolnym. Zastosowano tam także technologię solarną w celu uzyskania ciepłej wody. Ponadto Gmina Trzcinica pozyskała środki na projekt „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”, gdzie wartość całkowita wynosi  157 987,50 złote, a dofinansowanie 134 289,37 złote, którego realizacja rozpoczęła się 1 sierpnia 2019 roku i trwać będzie do końca roku szkolnego 2019/2020.