Theme header background image
Licznik odwiedzin: 343144

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Awans zawodowy nauczycieli

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 02.09.2019

2 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyły się posiedzenia komisji egzaminacyjnych  w sprawie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Komisje egzaminacyjne zostały powołane Zarządzeniami Wójta Gminy Trzcinica w składzie: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, dwóch ekspertów z danych przedmiotów z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz w jednej z komisji przedstawiciel związków zawodowych. W trakcie trwania posiedzenia komisja  zapoznała się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego, przeprowadziła egzamin podczas, którego nauczyciele prezentowali dorobek zawodowy, wiedzę i umiejętności oraz odpowiadali na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele składający wnioski o podjęcie postepowania egzaminacyjnego zdali egzamin na nauczyciela mianowanego i z rąk przewodniczącej komisji egzaminacyjnej otrzymali Zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

    W dniu 27 sierpnia 2019 roku podczas obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Trzcinica Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik wręczył Pani Alinie Lenort, Pani Joannie Jendzie oraz Panu Piotrowi Czarnasiakowi Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.