Theme header background image
Licznik odwiedzin: 301094

Projekty

Czujnik jakości powietrza w Gminie Trzcinica Wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Trzcinica Kompleksowa modernizacja energetyczna w Zespole Szkół w Laskach Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg 
w miejscowości Trzcinica Rozwój bazy rekreacyjnej w Gminie Trzcinica Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica

SIP Trzcinica

BIP


Informacje PSP

Zgaś ryzyko Stop pożarom traw

Zgłoś problem

CEIDG

ESP

Aktualności

Dzień Matki i Ojca w Laskach

Opublikowany przez admin Piątek, 05.07.2019

W dniu 26 czerwca 2019 roku w Sali Domu Ludowego w Laskach odbył się Dzień Matki i Ojca zorganizowany przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzcinicy.


Wszystkich obecnych przywitała Przewodnicząca Pani Halina Nawrot. Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik oraz Sołtys Sołectwa Laski Karolina Giel złożyli wszystkim zebranym serdeczne życzenia z okazji Dnia Matki i Ojca. Popołudnie upłynęło w serdecznej atmosferze, wszyscy spędzili wspólnie miło czas.